Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


PROJECT

Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600

[no english translation available yet]

Het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 bevat in beginsel alle Nederlandstalige liederen die zijn overgeleverd in bronnen tot het jaar 1600. Daarbij gaat het primair om eenstemmige liederen en liedteksten die zonder muzieknotatie zijn overgeleverd. Meerstemmige liederen waren eerder gerepertorieerd door J.W. Bonda (corpus Bonda).

Het repertorium met zijn ruim 7621 verschillende liedteksten en 1158 verschillende melodieën is in 2001 uitgegeven in boekvorm met een cd-rom, door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent en het Meertens Instituut in Amsterdam.  Tegelijkertijd werden de liederen en melodieën opgenomen in de Nederlandse Liederenbank, waarvan het formaat bij het beschrijven was aangehouden, inclusief de strofevormen en melodienormen.

Frank Willaert (UFSIA, nu Universiteit Antwerpen) en Louis Grijp (Meertens Instituut) verwierven de benodigde subsidies van het Vlaams-Nederlands Comité van NWO en FWO, en van enkele andere instellingen. Clara Strijbosch, Martine de Bruin en Johan Oosterman verzamelden vanaf 1993 de bronnen en beschreven de liederen met behulp van documentalisten en stagiairs (zie medewerkers).

Hoe grondig het Repertorium-team zijn werk heeft gedaan bij het opsporen van bronnen, moge blijken uit het geringe aantal aanvullingen die na 2001 aan het licht zijn gekomen.

 

Medewerkers
Geschiedenis van het project
Afbakening en verdere verantwoording van het Repertorium

Alle bronnen van het Repertorium


Vreugde bij de kernploeg tijdens de presentatie van het Repertorium in het Utrechtse Academiegebouw, september 2001. V.l.n.r. Louis Grijp (zittend), Frank Willaert, Johan Oosterman en Martine de Bruin.