Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


PROJECT

Dutch Folksongs as Musical Content (2007-2009)

[no english translation available yet]

Melodieën uit de volksliedcollectie Onder de groene linde zijn ingevoerd volgens het formaat van WITCHCRAFT, waardoor ze op zuiver muzikale inhoud opzoekbaar zijn. Als basis dienden de papieren transcripties van Ate Doornbosch c.s. Ook zijn eerdere optekeningen van dezelfde melodieën opgenomen, zo'n 35% van het totaal. De melodienotaties zijn gepubliceerd op het internet via de Nederlandse Liederenbank. In totaal zijn 4861 melodieën ingevoerd, de meeste door het projectteam maar ook een aantal door studenten tijdens een werkgroep aan de Universiteit Utrecht en door stagiairs en een vrijwilliger.

Projectleider Martine de Bruin nam in december de Digitaal Erfgoedprijs 2008 voor het project in ontvangst.

Dutch Folksongs as Musical Content werd gefinancierd uit het programma Digitaliseren met Beleid (Ministerie van OC&W/Senternovem). De titel houdt in dat de gedigitaliseerde melodieën dienden als materiaal voor de melodieënzoekmachine van WITCHCRAFT.

 

Projectmedewerkers:

Martine de Bruin (projectleider)
Marieke Klein (onderzoeksmedewerker)
Mariet Kaptein (onderzoeksmedewerker)
Ellen van der Grijn Santen (coördinator)
Annemieke Arendsen (bibliotheek-technisch medewerker)
Ineke van Beersum (vrijwilliger)

 


Medewerkers aan het project Dutch Folksongs as Musical Content poseren in de binnentuin van het Meertens Instituut in Overamstel (2008). V.l.n.r. Ellen van den Grijn, Ineke van Beersum, Martine de Bruin, Mariet Kaptein, Louis Grijp, Marieke Klein en Annemieke Arendsen.