Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


PROJECT
naar overzicht van invoerprojecten van de Liederenbank

Dutch Songs On Line (2009-2014)

Tot 2014 bevatte Nederlandse Liederenbank weliswaar metadata van zeer veel liederen, maar relatief weinig volledige teksten. In Dutch Songs On Line zijn 50.000 liedteksten uit de periode tot 1900 in digitale vorm beschikbaar gekomen,  zo veel mogelijk in gedigitaliseerde vorm, in samenwerking met de DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren) en de Universiteit Utrecht. Gedurende het project liet de DBNL de liedteksten digitaliseren, allereerst in de vorm van scans uit de originelen die vervolgens werden getranscribeerd. Het Meertens Instituut zorgde voor de correcte metadata van de betreffende bronnen. De twee bestanden zijn lied voor lied aan elkaar gelinkt. Via de Liederenbank kan men van een aldaar gevonden lied de volledige tekst bereiken op de DBNL, en andersom kan men op de DBNL van elke gevonden tekst de metadata in de Liederenbank raadplegen. Bijvoorbeeld om de melodie te vinden, of de oudste vindplaats, of om de populariteit van de tekst en/of de melodie te bepalen. Bij de selectie van de bronnen was een top honderd van meest herdrukte liedboeken leidraad, in combinatie met de beschikbaarheid van materiaal.

In het kader van Dutch Songs On Line zijn twee congressen georganiseerd:
– Het internationale congres Identities, Intertextuality, and Performance of Song Culture, 1500-1800 (17-19 oktober 2012, Goethe Instituut, Amsterdam)
– Het nationale congres De zingende Nederlanden. Actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur (24 augustus 2013 in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

Daarnaast was er jaarlijks rond 10 mei een symposium (Dag van het Nederlandse Lied), van 2010 tot en met 2014.


Dutch Songs On Line werd gefinancierd vanuit het NWO-programma Investeringen Geesteswetenschappen Middelgroot, met matching van het Meertens Instituut, DBNL, UU en KB.


Medewerkers