Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


PROJECT
naar overzicht van onderzoeksprojecten rondom de Liederenbank

Lully in Holland (2012-2016)

In het project 'Lully in Holland' wordt onderzocht hoe groot de invloed van de Franse componist Jean-Baptiste Lully (1632-1687) was op de muziek in de Nederlanden, in het bijzonder op de populaire muziek. In eerste instantie gaat het niet om stilistische beïnvloeding, maar om het feitelijk gebruik van melodieën van Lully in Nederlandse lied- of speelmansboeken. Een praktisch probleem daarbij is dat deze melodieën zich moeilijk laten vinden. De naam van de componist staat maar zelden in Nederlandse bronnen vermeld, en ook de oorspronkelijke Franse titels of beginregels ontbreken vaak. Toch leek eerder onderzoek erop te wijzen dat zijn melodieën vaak voorkomen in Nederlandse bronnen van populaire muziek. Dit wordt nu nader onderzocht, onder meer door met behulp van melodieënzoekmachines te achterhalen welke in Nederlandse bronnen gebruikte melodieën van de hand van Lully zijn en door de Liederenbank zoveel mogelijk aan te vullen met muzieknotaties uit die periode.

Meer informatie in het onderzoeksplan.

Uitvoerenden
De uitvoering van het project gebeurt door studenten van de opleiding Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht. Ten eerste zijn er tijdens werkgroepen in 2012 en 2013 o.l.v. Louis Grijp en Peter van Kranenburg belangrijke instrumentale bronnen rond 1700 in de Muziekeditor ingevoerd (Hollandse Schouwburg, Nieuwe Hollandse Schouwburg, MS Växjö). Relevante liedboeken werden onderzocht voor de mastertheses van Mirjam Warris (2013: A. Pels, Mengelzangen 1717) en Michelle van den Berg (2014: C. Sweerts, (Nieuwe) Boertige en Ernstige Minnezangen, 1696-1709). In 2014 wijdden Simon van Oppen en Willem Heldens hun bachelortheses aan Nederlandse speelmuziek in het MS Berkeley 890 (begonnen 1686), dat tijdens de werkgroepen als een Nederlandse bron was herkend.
Willem Heldens wijdde zijn stage en masterthesis (2014-2015) aan onderzoek naar 'de plaats van handschrift Berkeley in de vroegmoderne populariteit van Lully in Nederland'. Ilya Lisser treedt in zijn voetsporen met een stage en afrondende researchmasterthesis (2015-2016).