Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Costerus BB1596

authors:
Costerus, Franciscus (auteur)
Berge, Godevaert vanden (vertaler)
title:                             Het Boecxken Der Broederschap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen, Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Eer. Heere FRANCISCUS COSTERUS, Doctoor inder Godtheyt, Priester der Societeyt JESU: ende nu overgheset in onse Neder-duytsche taele, door M. Godevaert vanden Berge, B. inder Godtheyt
address: T'Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije, By de Weduwe, ende Jan Mourentorf. M.D.XCVI.
colophon: [I8v:] T'ANTWERPEN, INDE PLANTIINSCHE DRUCKERIIE, By de Weduwe, ende Jan Mourentorf. M.D.XCVI.
year: 1596
druk/uitgave:
Antwerpen: [Plantijn], Weduwe [van Christoffel] en Mourentorf, Jan [Moretus, Jan] (druk)
music: without musical notation
number of songs: 1
0 entered in the Dutch Song Database. 1 song is included in an earlier/other edition of this source
type: print. bron met o.m. enkele liederen. boek over christelijke leer
copy used: Antwerpen Ruusbroecgenootschap 3115 F 13
available: scan (books.google.nl)
copies (2):
Antwerpen UB: RG 3115 F 13
Gent UB: BIB.TH.004151
copy/repro. Meertens:
3978 FK Costerus BB1596 [fragment] (fotokopie)
comment: Niet in De Bruin & Oosterman 2001. Op het titelblad wordt de naam vermeld van de vertaler. Met gratie en privilegie. Privilegie (d8r) dateert van 16 mei 1596, is gegeven in Brussel en werd ondertekend door S. de Grimaldi en I. de Buschere.

 


2 drukken:


Costerus BB1587Het Boecxken Der [...]Antwerpen / Plantijn, [...] / 15871 books.google.nl
Costerus BB1596Het Boecxken Der [...]Antwerpen / [Plantijn [...] / 15961 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.