Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

NiALb1591

title:                             Nieu: Amstelredams Lied-boeck, vol Amoreuse nieu Jaren, Mey-Lieden, Tafel Lieden, en veelderhande vrolijcke ghesangen, Nu op nieu vermeerdert
address: By Barendt Adriaensz. Inde Warmoestraet, Int Gulden Schrijff-boeck. Anno 1591.
year: 1591
druk/uitgave:
[Amsterdam]: Adriaensz., Barendt (uitgave)
print: Nu op nieu vermeerdert
music: without musical notation
number of songs: 156
156 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D282 / Grijp 1992b / Houtsma 2009
Scheurleer: 2188 (p. p135-1)
copy used: Gent UB: BL 7099 (2)
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (1):
Gent UB: B.L. 7099(2)
copy/repro. Meertens:
3978 14 NiALb (fotokopie)
3978 MFilm 16e NiALb
comment: Volgens MB is er een ex. in Berlijn KB. Aldaar niet aangetroffen (1997): het zal gaan om het Dubbelt Amsterdamsch Lietboeck (verloren gegaan).

 
songs in this source (156)