Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Sub1540

author:
Coelde van Munster, Dierick (co-auteur)
title:                             Dit is een suyverlijck boecxken. Int welcke staen veel schoone leysenen ende ghestelijcke liedekens. Item daer is noch toe ghedaen een liedeken van devocien ghemaect bi broeder Dierick van Munster Met die .xli. leysenen ende het nieuwe jaer
colophon: fE8v: Gheprent Tantwerpen Bi mi Willem Vorsterman. Int jaer M.CCCCC.XL
year: 1540
druk/uitgave:
Antwerpen: Vorsterman, Willem (druk)
collation: 12o:
music: without musical notation
number of songs: 26
6 entered in the Dutch Song Database. 20 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
literature: BCNI, 1713 / De Boer 1959 / De Bruin & Oosterman 2001, D436 / Huybens 1982, 285, 2 / Maximilianus 1957a / NK, 3 nr0789 / NK, nr4318 / Schl, 3 (S0027) / Sepp 1889, 79
Scheurleer: 27 (p. 3-1)
copy used: Den Bosch Archief van de Minderbroeders-Capucijnen: 186.1
available: scan (books.google.nl)
copy/repro. Meertens:
3978 FK Sub1540 (olim GeslotenKast: D 1 (1)) [=foto] (fotokopie)
3978 14 Sub1540 (fotokopie)
comment: NK 4318: De inhoud loopt slechts ten dele parallel met die van 1508. Ketterse liederen bevat het boekje niet. Sepp [1889], 79 heeft zich dus vergist door te menen, dat dit het Suuerlijck boecxken was, op de Index voorkomend.
Zie ook facsimile J.J. Mak. Zie verder voor een vergelijking dezer uitgave met die van 1508 Maximilianus 1957.
Het in de titel genoemde aantal liederen klopt niet.

 
songs in this source (6)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.