Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

DEPB1539

title:                             Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in ghescrifte: uut diversche steden ende plaetsen bi een vergadert ende bi malcanderen ghevoecht. Ende elck lieteken heeft sinen bisonderen toon, wise, oft voys, op noten ghestelt, ghelijc die Tafel hier na volghende breed' uut wijst ende verclaert
address: Gheprent in die triumphelike coopstadt van Antwerpen, op die Lombaerden veste, tegen die gulden hant over. By mi Symon Cock. Met K. Privilegie [keerzijde titelblad] Dit boecxken is gheprent met Keyserlijcker Privilegien in die triumphelijcke coopstadt van
year: 1539
druk/uitgave:
Antwerpen: Cock, Symon (druk)
collation: 8o obl.: 18, A-S8 = (8) 141 [lees: 144] ff.
music: with musical notation
number of songs: 259
260 entered in the Dutch Song Database, of which 73 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Oudste geestelijk liedboek met muziek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D161 / HM, 3 (DevProfBoecxken 1539) / Hofman 1993 / Huybens TCF, nr. 34 / Scheurleer 1889 (editie) / Schl, p. 3 / Van Dongen 2011
Scheurleer: 33 (p. 3-1)
copy used: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
edition used: Scheurleer 1889
copies (2):
Brussel KB: L.P. 7795 A (=ex. Mensing etc.)
Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
copy/repro. Meertens:
3978 14 DEPB (fotokopie)
NVA 15473-15727 [=afschriften]
3978 MFiche 16e Devoot
comment: In het artikel van P. Bergmans over Tielman Susato in Gulden Passer I (1923) staat dat Scheurleer in 1889 het DEPB opnieuw heeft uitgegeven en dat hij er in 1891 een facsimile van maakte. Deze laatste is niet teruggevonden en heeft waarschijnlijk nooit bestaan.
Facsimile titelpagina in Pays-Bas anciens. Paris, Beres, [1981], nr 160 (ook afdruk van lied 68).

 
songs in this source (260)


4 drukken:


DEPB1539Een devoot ende profitelijck [...]Antwerpen / Cock, Symon / 1539259
NiDB1576Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / 1576259 books.google.nl
NiDB1586Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / [1566-1586?]259
Scheurleer 1889Een devoot ende profitelijck [...] 1889DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.