Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

DEPB1539

titel:                             Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in ghescrifte: uut diversche steden ende plaetsen bi een vergadert ende bi malcanderen ghevoecht. Ende elck lieteken heeft sinen bisonderen toon, wise, oft voys, op noten ghestelt, ghelijc die Tafel hier na volghende breed' uut wijst ende verclaert
adres: Gheprent in die triumphelike coopstadt van Antwerpen, op die Lombaerden veste, tegen die gulden hant over. By mi Symon Cock. Met K. Privilegie [keerzijde titelblad] Dit boecxken is gheprent met Keyserlijcker Privilegien in die triumphelijcke coopstadt van
jaar: 1539
druk/uitgave:
Antwerpen: Cock, Symon (druk)
collatie: 8o obl.: 18, A-S8 = (8) 141 [lees: 144] ff.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 259
260 beschreven in de Liederenbank, waarvan 73 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Oudste geestelijk liedboek met muziek.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D161 / HM, 3 (DevProfBoecxken 1539) / Hofman 1993 / Huybens TCF, nr. 34 / Scheurleer 1889 (editie) / Schl, p. 3 / Van Dongen 2011
Scheurleer: 33 (p. 3-1)
gebruikt ex.: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
gebruikte editie: Scheurleer 1889
exemplaren (2):
Brussel KB: L.P. 7795 A (=ex. Mensing etc.)
Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
ex./kopie Meertens:
3978 14 DEPB (fotokopie)
NVA 15473-15727 [=afschriften]
3978 MFiche 16e Devoot
commentaar: In het artikel van P. Bergmans over Tielman Susato in Gulden Passer I (1923) staat dat Scheurleer in 1889 het DEPB opnieuw heeft uitgegeven en dat hij er in 1891 een facsimile van maakte. Deze laatste is niet teruggevonden en heeft waarschijnlijk nooit bestaan.
Facsimile titelpagina in Pays-Bas anciens. Paris, Beres, [1981], nr 160 (ook afdruk van lied 68).

 
beschreven liederen uit deze bron (260)


4 drukken:


DEPB1539Een devoot ende profitelijck [...]Antwerpen / Cock, Symon / 1539259
NiDB1576Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / 1576259 books.google.nl
NiDB1586Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / [1566-1586?]259
Scheurleer 1889Een devoot ende profitelijck [...] 1889DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.