Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

VhGL1558

titel:                             Veelderhande gheestelicke Liedekens, ghemaeckt uut den ouden ende nieuwen Testamente, nu nieus anderwerf ghecorigiert, vermeerdert ende verbetert, met meer ander godlicke Liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest, ende zijn op den A,B,C by den anderen ghevoecht.
adres: Ghedruckt int jaer. An. 1558.
jaar: 1558
druk/uitgave:
Emden]: Ctematius, Gellius] (druk)
collatie: 12o: A-Bb8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 217
217 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Calvinistische uitkristallisering van de zich doopsgezind ontwikkelende Veelderhande Liedekens (VhL).
literatuur: Bonda 1996, 517 / De Bruin & Oosterman 2001, D480 / Hofman 1993, VGL58 / Huybens 1982, 293 / Pettegree 1992, nr79 / Schl, 6 (S0083) / Smit 1939, 94 / TB, 5125 / Wackernagel LNR1867, X / Wieder 1900, XXXIX
Scheurleer: 83 (p. 6-2)
gebruikt ex.: Utrecht UB: F oct. 329 rariora
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (1):
Utrecht UB: F oct. 329 rariora
ex./kopie Meertens:
3978 14 VhGL1558 (fotokopie)
commentaar: Tweede druk 1563 (Veelderhande Gheestelicke Liedekens), derde 1580 (Schriftuerlicke liedekens, met noch sommighe Lofsangen), vierde 1595 (Schriftuerlicke Liedekens, met noch sommighe Lofsangen).
In een aantal gevallen kan een link worden gelegd tussen deze bron en Casteleyn DL1574. De in VhGL1558 gegeven wijsaanduiding is daar dan als incipit te vinden.
Drukker en plaats o.g.v. Pettegree 1992.
Volgens Smit 1939, 93 is dit als reactie op de doopsgezinde Veelderhande liedekens een 'dogmatisch verantwoord' calvinistisch boek, volgens hem gedrukt door Gillis van der Erven te Emden. In de tweede druk (1563) heeft de herziener op grond van commentaar uit zijn omgeving besloten er deze keer nog meer liederen uit te laten, met daarvoor in de plaats natuurlijk liedekens die recht in de leer zijn. Smit kent blijkbaar de druk van 1580 niet.

 
beschreven liederen uit deze bron (217)


4 drukken:


VhGL1558Veelderhande gheestelicke [...]Emden] / Ctematius [...] / 1558217DBNL.org objects.library.uu.nl
VhGL1563Veelderhande Gheestelicke [...]Emden] / Ctematius [...] / 1563293 books.google.nl
SchrL1580Schriftuerlicke liedekens/ [...]Dordrecht / Boot, Iacob de] / 1580343
SchrL1595Schriftuerlicke Liedekens, [...]Leiden / Paedt [...] / 1595343DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.