Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VhGL1563

title:                             Veelderhande Gheestelicke Liedekens uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, gestelt op A b c
address: Ghedruckt Anno. 1563.
year: 1563
druk/uitgave:
Emden]: Ctematius, Gellius] (druk)
music: without musical notation
number of songs: 293
83 entered in the Dutch Song Database. 210 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek. gereformeerd
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D481 / Pettegree 1992, nr130 / Schl, 6 (S0087) / Smit 1939, 94 / TB, 2053 / Wieder 1900, LVIII
Scheurleer: 87 (p. 6-2)
copy used: Leeuwarden PB: 1334 Gdg. kluis
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Leeuwarden PB: 1334 Gdg. kluis (coll. Halbertsma)
copy/repro. Meertens:
3978 14 VhGL1563 (fotokopie)
3978 MFilm 16e VhGL
comment: Bewust bij elkaar gevoegd, zie Wieder.
Eén vel voorgevoegd: de Gheestelicke Liedekens, Nu neerstich gebetert ... 1563
Gewijzigde en vermeerderde herdruk van de uitgave 1558. Zie Smit 1939, 216.

 
songs in this source (83)


4 drukken:


VhGL1558Veelderhande gheestelicke [...]Emden] / Ctematius [...] / 1558217DBNL.org objects.library.uu.nl
VhGL1563Veelderhande Gheestelicke [...]Emden] / Ctematius [...] / 1563293 books.google.nl
SchrL1580Schriftuerlicke liedekens/ [...]Dordrecht / Boot, Iacob de] / 1580343
SchrL1595Schriftuerlicke Liedekens, [...]Leiden / Paedt [...] / 1595343DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.