Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1599

title:                             Dit is een suverlijck Boecxken inden welcken staen veel schone leysen, in latijn ende in duytsche, ende is nu nieus ghemaect met veel schoone geestelijcke Liedekens
colophon: Achteraan: [drukkersmerk] Gheprent tot Aemstelredam, by my Harmen Janszoon Muller Figuersnijder wonende in die Warmoesstraet inden verghulden Passer
year: [1599?]
druk/uitgave:
Amsterdam [col]: Muller, Harmen Jansz. (druk)
collation: 8o: A-G8
music: without musical notation
number of songs: 55
9 entered in the Dutch Song Database. 46 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
literature: Acquoy 1886, 22 / BCNI, 4502 / Bouman & Vriesema 1978, 32 / De Bruin & Oosterman 2001, D439 / Hofman 1993, SBMU-1 / Huybens 1982, 289, 3 / MB, 230 / Roes 1916-1917, 49b / Schl, 8 (S0121) / Schl, 19 (S0299) / TB, 5767 / Wieder 1900, XVIIIa
Scheurleer: 121 (p. 8-2)
copy used: Amsterdam KNAW: G. 297
copy/repro. Meertens:
3978 FK suuerlijck Boecken 1599? (fotokopie)
comment: TB dateert c. 1583.
MB noemt jaartal 1599 aangezien de vermeerderde heruitgave van c.1600 moet zijn (MB 231).
Met oningevulde notenbalken boven de voorafgaande Latijnse liederen. Tussen de Nederlandse liederen staat (met oningevulde notenbalken) 'In natale domini gaudent omues angeli' ([fC2r]) dit is het enige katern waarvan het tweede folio niet genummerd is.
De twee laatste liederen komen ook voor in de Nieu jaer liedekens van In Liefde Bloeiende. (zie Wieder)
In wellicht contemporain handschrift staan soms verbeteringen in de tekst van 'o edel siele wilt mercken'.

 
songs in this source (9)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.