Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Utenhove Ps1566b

auteur:
Utenhove, J. (auteur)
titel:                             De Psalmen Davidids, in Nederlandischer sangs-ryme, door Jan Uutenhove van Ghentt. Wartoe [!] toegedaen syn de gesangen Marie, Zacharie, Simeonis, mit t'samen den tien geboden ende gebede des Heeren, mit noch anderen. Item, hier is noch voor iegheliken Psalme gesett syn inholdt: ende aent einde een voeghlick ghebedt daroppe: Altemael to nutte der gemeynte Christi
adres: Ghedruckt to Londen by Ian Daye den 12. Septembris. 1566. Cum gratia & priuilegio.
jaar: 1566
druk/uitgave:
Londen: Daye, Ian (druk)
collatie: 8o: A-Rr8, Ss4 248 [66] pp.
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 159
0 beschreven in de Liederenbank. 159 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek. Psalmbundel.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D469 / HM, 21 (Utenhove-Ps 1566b) / Lenselink 1959, 406 noot 2:a / Luth 2009 / Schl, 9 (S0135) / TB, 4129 / Wieder 1900, LXVII
Scheurleer: 135 (p. 9-2)
gebruikt ex.: Utrecht UB: Utenh. oct. 494 (Rariora)
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (gateway.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (5):
Amsterdam UB: OTM 61-988
Den Haag KB: 4 F 21-1
Middelburg PB: 10 D 14 (A1 (tbl.) ontbr., cancelslip op F8v)
Utrecht UB: Utenh. oct. 494 (Rariora)
Wenen GM: 1460/9
ex./kopie Meertens:
3978 14 Utenhove Ps1566b (fotokopie)
commentaar: Fol. 192 is genummerd 194 en v.v.

 


2 drukken:


Utenhove Ps1566aDe Psalmen Davidids, in [...]Londen / Daye, Ian / 1566159 books.google.nl
Utenhove Ps1566bDe Psalmen Davidids, in [...]Londen / Daye, Ian / 1566159DBNL.org objects.library.uu.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.