Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Utenhove Ps1566a

author:
Utenhove, J. (auteur)
title:                             De Psalmen Davidids, in Nederlandischer sangs-ryme, door Jan Uutenhove van Ghentt. Wartoe [sic] toegedaen syn de gesangen Marie, Zacharie, Simeonis, mit t'samen den tien geboden ende gebede des Heeren, mit noch anderen. Item, is hier noch voor iegheliken Psalme gesett syn inholdt: ende aent einde een voeghlick ghebedt daroppe: Altemael to nutte der gemeynte Christi
address: Ghedruckt to Londen by Jan Daye den 12. Septembris. 1566. Cum gratia & privilegio.
year: 1566
druk/uitgave:
Londen: Daye, Ian (druk)
collation: 8o: A-Hh8, Ii4, Kk-Rr8, Ss4
music: with musical notation
number of songs: 159
159 entered in the Dutch Song Database, of which 135 with musical notation
type: print. liedboek. Psalmberijming.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D468 / HM, 21 (Utenhove-Ps 1566a) / Lenselink 1959, 406 noot 2:b / Luth 2009 / Machiels 1979, B531 / Schl, 9 (S0135) / TB, 4130 / Wieder 1900, LXVIII
Scheurleer: 136 (p. 9-2)
copy used: Den Haag KB: 1713 F 31:1
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
copies (11):
Amsterdam UB: 2408 G 21
Amsterdam VUB: XC.05617:1
Brussel KB: Fétis 1468 R.P.
Den Haag KB: 1713 F 31:1
Den Haag KB: 4 G 12:1
Gent UB: G 8347
Haarlem NHA Oude Boekerij: 86 C13
Leeuwarden PB: 1327 Gdg.
Leiden MNL: 1497 G 9 (tbl. ontbr.)
Londen BL: 3434.a.2 (1)
Oxford BL: Arch. A.I.59 (olim Arch. A.f.28)
copy/repro. Meertens:
3978 14q Utenhove 1-2 (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:4 [=fotokopie]
comment: Een van de twee dr. uit dit jaar is Wackernagel XXIII.
In de New York Public Library ligt ook een druk 1566 Jan Daye (NBi 0024162), alleen wordt hier vermeld dat de druk 32o is.(STC 2740)
HM geeft onterecht twee signaturen uit Oxford: het gaat om 1 exemplaar met een oud en nieuw signatuur.

 
songs in this source (159)


2 drukken:


Utenhove Ps1566aDe Psalmen Davidids, in [...]Londen / Daye, Ian / 1566159 books.google.nl
Utenhove Ps1566bDe Psalmen Davidids, in [...]Londen / Daye, Ian / 1566159DBNL.org objects.library.uu.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.