Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Utenhove Ps1566a

auteur:
Utenhove, J. (auteur)
titel:                             De Psalmen Davidids, in Nederlandischer sangs-ryme, door Jan Uutenhove van Ghentt. Wartoe [sic] toegedaen syn de gesangen Marie, Zacharie, Simeonis, mit t'samen den tien geboden ende gebede des Heeren, mit noch anderen. Item, is hier noch voor iegheliken Psalme gesett syn inholdt: ende aent einde een voeghlick ghebedt daroppe: Altemael to nutte der gemeynte Christi
adres: Ghedruckt to Londen by Jan Daye den 12. Septembris. 1566. Cum gratia & privilegio.
jaar: 1566
druk/uitgave:
Londen: Daye, Ian (druk)
collatie: 8o: A-Hh8, Ii4, Kk-Rr8, Ss4
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 159
159 beschreven in de Liederenbank, waarvan 135 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Psalmberijming.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D468 / HM, 21 (Utenhove-Ps 1566a) / Lenselink 1959, 406 noot 2:b / Luth 2009 / Machiels 1979, B531 / Schl, 9 (S0135) / TB, 4130 / Wieder 1900, LXVIII
Scheurleer: 136 (p. 9-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1713 F 31:1
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
ex./kopie Meertens:
3978 14q Utenhove 1-2 (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:4 [=fotokopie]
commentaar: Een van de twee dr. uit dit jaar is Wackernagel XXIII.
In de New York Public Library ligt ook een druk 1566 Jan Daye (NBi 0024162), alleen wordt hier vermeld dat de druk 32o is.(STC 2740)
HM geeft onterecht twee signaturen uit Oxford: het gaat om 1 exemplaar met een oud en nieuw signatuur.

 
beschreven liederen uit deze bron (159)


2 drukken:


Utenhove Ps1566aDe Psalmen Davidids, in [...]Londen / Daye, Ian / 1566159 books.google.nl
Utenhove Ps1566bDe Psalmen Davidids, in [...]Londen / Daye, Ian / 1566159DBNL.org objects.library.uu.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.