Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferLB1563

titel:                             Een Lietboecxken tracterende van den Offer des Heeren int welcke oude ende nieuwe Liedekens uut verscheyden copyen vergadert zijn om by het Offerboeck ghevoecht te worden want het van eender m getrouwelyck gehoorsaem zijn gheweest totter doodt toe. Item hier is een Registerken achter by gemaect om elck Liedeken op zijn Folium te vinden [cit.]ateryen ruert als van verradern vanghen ende dooden aenghaende der Slachtschaepkens Christi die de stemme haers Herders Iesu Christi
colofon: Aan het einde: Ghedruct int Jaer 1563.
jaar: 1563
druk/uitgave:
Franeker: Schoonrewoerdt, Jan Hendricksz van] (druk)
collatie: 16o: a-i8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 25
27 beschreven in de Liederenbank
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Doopsgezinde martelaarsliederen.
literatuur: BB, O17 / Bonda 1996, 515 / Cramer 1904, 8 (nr1) / De Bruin & Oosterman 2001, D342 / Hofman 1993, LODH63 / Schl, 10 (S0139) / TB, 3806 / Wieder 1900, LVII
Scheurleer: 139 (p. 10-1)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-183 (2)
exemplaren (1):
Amsterdam UB: OK 65-183 (2)
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferLB1563 (fotokopie)
commentaar: Identificatie drukker, zie Valkema Blouw 1989.
In het 'Boeck trackteerende ...' van 1562 waar het liedboekje aan toegevoegd is, staan nog geen liederen.
Aant.: Schagen, Naamlijst 1745 [Ex. met aanteeckeningen in de Doopsgez. Bibl.] noemt nog een druk van 1561 in 8vo. [+] Zeer onwaarschijnlijk is een druk van 1542.
Opgenomen in veilingcatalogus Doedes 1898, nr 687. Ook BB vermeldt Doedes.

 
beschreven liederen uit deze bron (27)


11 drukken:


OfferLB1563Een Lietboecxken tracterende [...]Franeker / Schoonrew [...] / 156325
OfferLB1566Een Lietboecxken tracterende [...]Steenwijk] / Zangers, [...] / 156625
OfferLB1567Een Lietboecxken tracterende [...]Franeker] / [Schoonre [...] / 156725
OfferLB1570Een Lietboecxken, tracterende [...][Franeker] / [opvolger [...] / 157025
OfferLB1578aEen Lietboecxken, tracterende [...] 157826
OfferLB1578bEen lietboecxken/ tracterende [...]Emden?] / Goebens, [...] / 157830 books.google.nl
OfferLB1580Een Lietboecxken, tracterende [...][Leeuwarden] / [Pieter [...] / 158025 gateway.proquest.com
OfferLB1590Een Liedtboecxken, [...][Haarlem] / Gillis Rooman / 159028
OfferLB1592Een Lietboecxken, tracterende [...][Amsterdam] / [Willem [...] / 1591 [=1592]22
OfferLB1595Een Liedtboecxken, [...]Woerden / Andries [...] / 159528
OfferLB1599Een Liedtboecxken, [...]Harlingen [=Dordrecht] / Peter [...] / 159928 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.