Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1570

titel:                             Dit Boec wort genoemt: Het Offer des Heeren, om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen Godts: De welcke voortgebracht hebben uut den goeden schat haers herten, Belijdingen, Sendtbrieven, ende Testamenten, de welcke sy metten monde beleden, ende metten bloede bezegelt hebben, Tot troost ende versterckinghe der Slachschaepkens Christi, die totter doot geschiet zijn, Tot lof, prijs ende eere des geens diet al in allen vermach, wiens macht duert van eewicheyt tot eewicheyt, Amen. Noch zijn hier by ghedaen veel Liedekens, Belijdinghen, ende Brieven, die noyt in druc en zijn geweest. Item, noch is hier by ghedaen een Liedtboecxken, tracterende van het Offer des Heeren.
adres: ¶ Ghedruct in het Jaer, M.CCCCC.LXX.
colofon: ¶ Ghedruckt in het Jaer ons Heeren, M.CCCCC.LXX.
jaar: 1570
druk/uitgave:
Emden?]: Biestkens, Nic.?] (uitgave)
collatie: 16o: A-Tt8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 29
29 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. Doopsgezinde martelaarsliederen.
literatuur: BB, O20 / Cramer 1904, 10 (nr4) / De Bruin & Oosterman 2001, D334 / Hofman 1993, VL79 / MB, 265 / Porteman 2008, p92 / Schl, 10 (S0142) / TB, 3809 / Wieder 1900, LXXVIII
Scheurleer: 142 (p. 10-1)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-185
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: OK 65-185
Den Haag KB: 2 A 5
privébezit: Ds C.P. van Eeghen (ontbreekt f114) (tegenwoordig KB?)
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB 1570 (fotokopie)
commentaar: Dit is de eerste druk waarin in het offerboek zelf liedjes zijn toegevoegd.
Het liedboek is in het overkoepelende 'Boeck...offer' opgenomen met nieuwe foliëring, maar met doorlopende signering.
Exemplaar Ds C.P. van Eeghen (Cramer: ontbreekt f114): is tegenwoordig KB?
Opgenomen in veilingcatalogus Doedes 1898, nr 689 (band met sloten). Dit ex. != ex. UBA. Ex. Doedes wordt beschreven in: J.I. Doedes, collectie van Rariora 1892, zie ook Engelse cat. 1898.

 
beschreven liederen uit deze bron (29)


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.