Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1578a

titel:                             Dit Boec wort genoemt: Het Offer des Heeren/ om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen Gods: De welcke voortgebracht hebben wt den goeden schat haers herten/ Belijdingen/ Sendtbrieuen/en Testamente/de welcke sy mette monde beleden/ en metten bloede bezegelt hebben: Tot troost ende versterckinghe der Slach-Schaepkens Christi die totter doot geschict zijn/ Tot lof/ prijs ende eere des geens diet al in allen vermach: Wiens macht duert van eewicheyt tot eewicheyt/ Amen. ¶Noch zijn hier by ghedaen veel Liedekens/ Belijdinghen/ en Brieuen/ die noyt in druck en zijn gheweest. ¶Item/ noch is hier by ghedaen een Liedtboecxken/ tracterende van het Offer des Heeren.

Een Lietboecxke tracterende van den Offer des Heeren / int welcke oude en nieuwe Liedekens/ wt verscheyde Copien vergadert zijn/ om by het Offerboeck gheuoecht te worde want het van eender materien roert/ als van verraden/ vanghen en dooden/ aengaende der Slachtschaepkens Christi/ die de stemme haers Herders Jesu Christi getrouwelijck gehoorsaem zijn gheweest tot der doodt toe. #Item/ hier is een Register achter by ghemaeckt/ om elck Liedeken op zijn Folium te vinden [cit]
adres: Ghedruct int Jaer ons Heeren | M.CCCCC.LXXVIII.
colofon: [fTt7r:] Ghedruckt in het jaer ons Heeren | M.CCCCC.LXXVIII.
Einde liedboekje: Ghedruckt in het jaer ons Heeren M.CCCCC.LXXVIII.
jaar: 1578
druk/uitgave:
Delft]: Hendricksz, Aelbrecht] (druk)
collatie: 16o: A-Tt8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 29
0 beschreven in de Liederenbank. 29 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: BB, O22 / Cramer 1904, 11 (nr5) / De Bruin & Oosterman 2001, D335 / MB, 266 / Schl, 10 (S0145) / TB, 3811 / Wieder 1900, LXXXII
Scheurleer: 145 (p. 10-1)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-186
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: OK 65-186
Den Haag KB: 1707 F 12 (olim 246 M 19)
Utrecht UB: AB H oct 1312
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB 1578a (zonder liedboekje) (fotokopie)
3978 14 OfferLB 1578a (fotokopie)
3978 MFiche 16e OfferB 1
commentaar: Toekenning drukkersnaam ogv TB.
Bij liedboekje loopt de signering door, maar begint een nieuwe foliëring.
Cramer 1578a heeft doorlopende signering met nieuwe paginering en Cramer 1578b heeft afzonderlijke signering. Dus Utrecht Den Haag en Amsterdam OK 65-186 zijn. Cramer 1578a.
Volgens Leidse boekjes UBU: Zie J.J. Doedes, Nieuwe Hist. Bibl. ontdekkingen. Utrecht 1876

 


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.