Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1578b

titel:                             Dit Boec wort genoemt: Het offer des Heeren/ om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen Gods: De welcke voortgebracht hebben wt den goeden schat haers herten/ Belijdingen/ Sendtbrieuen/ende Testamenten/de welcke sy metten monde beleden/ ende metten bloede bezegelt hebben: Tot troost ende versterckinghe der Slachtschaepkens Christi/ die totter doot geschickt zijn/ Tot lof/ prijs ende eere des geens diet al in allen vermach: wiens macht duert van eewicheyt tot eewicheyt/ Amen.
adres: Ghedruckt int Jaer ons Heeren M.D.LXXVIII.
jaar: 1578
druk/uitgave:
Amsterdam: Biestkens, Nicolaes II (druk)
Emden?]: Goebens, Goossen?] (uitgave)
collatie: 16o: A-Mm8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 30
1 beschreven in de Liederenbank. 29 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: BB, O21 / Cramer 1904, 11 (nr6) (1578b) / De Bruin & Oosterman 2001, D336 / Machiels 1979, L246 / Schl, 10 (S0144) / TB, 3810 / Wieder 1900, LXXXIII
Scheurleer: 144 (p. 10-1)
gebruikt ex.: Gent UB: Res 832 [bindfout in katern A]
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (4):
Amsterdam UB: 976 E 50:2 (=voormalig ex. Utrecht UB?)
Gent UB: Res 832 en 832(1) [bindfout in katern A]
privébezit: C.P. van Eeghen Jr te Amsterdam (!= ex. KB)
privébezit: Mag. R.W.P de Vries
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB 1578b (fotokopie)
3978 MFilm 16e OfferB
commentaar: Drukkersnaam o.g.v. TB.
Gevolgd door: Een lietboecxken/ tracterende vanden Offer des Heeren (1578)(zie aldaar). In de andere uitgave 1578 een bibliografische eenheid met 'Dit Boeck... '.
Einde liedboek: Voleynt den vijfsten Nouembris/ Anno M.D.LXXVIII.
Nieuwe foliëring en nieuwe signering bij het liedboekje: A-Ll8 Mm4 / A-G8 H4.
Volgens Catalogus van oudere werken op het gebied der Ned. letteren van de UBA is een van de drukken 1578 uit Utrechtse UB in 1908 als ruilobject naar Amsterdam verhuisd. Volgens diezelfde cat. ging het hier om een exemplaar dat afwijkt van MB 266 en dat wel is Wieder LXXXIII; dit klopt dus met Cramer.

 
beschreven liederen uit deze bron (1)


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.