Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1580

titel:                             Dit Boec wort genaemt: Het Offer des Heeren, om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen Godts: De welcke voortgebragt hebben uut den goeden schat haers herten, Belijdinghen, Sendtbrieven ende Testamenten, de welcke sy metten monde beleden, ende metten bloede besegelt hebben, Tot troost, ende versterckinghe der Slachtschaepkens Christi, die totter doot geschiet zijn, Tot lof, prijs ende eere des geens diet al in allen vermach, Wiens Macht duert van eewicheyt tot eewicheyt, Amen. Noch zijn hier by ghedaen veel Liedekens, Belijdinghen ende brieven, die noyt in druc en zijn geweest. Item, noch so is hier bi gedaen een Liedtboecxken, tracterende van het Offer des Heeren
jaar: 1580
druk/uitgave:
collatie: 16o: A-Tt8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 29
0 beschreven in de Liederenbank. 29 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: BB, O23 / Cramer 1904, 12 (nr7) / De Bruin & Oosterman 2001, D337 / Schl, 10 (S0146) / TB, 3812 / Wieder 1900, LXXXIX
Scheurleer: 146 (p. 10-2)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-378
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: OK 65-378
Den Haag KB: 2 A 6
Harrisonburg Eastern Mennonite College: H 272 Of2 1580 EC [opgave Worldcat]
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB1580 (fotokopie)
3978 MFiche 16e OfferB 2
commentaar: Opgenomen in veilingcatalogus Doedes 1898, nr 690.

 


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.