Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1590

titel:                             Dit Boeck wordt ghenoemt: Het Offer des Heeren om het inhoudt van sommighe opgeofferde kinderen Gods: De welcke voortghebracht hebben wt den goeden schat haers herten/ Belijdingen/ Sendtbrieven/ ende Testamenten/ de welcke sy met den monde beleden/ ende met den bloede besegelt hebben: Tot troost ende versterckinge der Slachschaepkens Christi/ die tot der doot geschickt zijn Tot lof/ prijs ende eere des geens diet al in allen vermach: Wiens macht duert van eewicheyt tot eewicheyt/ Amen. Noch zijn hier by ghedaen veel Liedekens/ Belijdinghen/ ende Brieven/ die noyt in Druck en zijn gheweest. Item/ noch is hier by gedaen een Liedtboecxken/ tracterende van het Offer des Heeren.
adres: t'Amstelredam, By Willem Janssz. Buys/ woonende in de Waermoestrate/ in den Liesveltschen Bybel.
jaar: 1590
druk/uitgave:
Haarlem?]: Rooman, Gillis?] (druk)
Amsterdam: Buys, Willem Jansz. (uitgave)
collatie: 16o: A-Qq8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 30
0 beschreven in de Liederenbank. 30 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: BB, O24 / Cramer 1904, 14 (nr8) / De Bruin & Oosterman 2001, D338 / Laceulle-van de Kerk 1951, 228-29 nr 74 / MB, 433 / Schl, 10 (S0147) / TB, 3813 / Wieder 1900, C
Scheurleer: 147 (p. 10-2)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-188
exemplaren (1):
Amsterdam UB: OK 65-188
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB1590 (fotokopie)
commentaar: Doorlopende signering. Tweede deel: Een Liedtboecxken tracterende van den Offer des Heeren: In 't welcke oude ende nieuwe Liedekens/ wt verscheyden Copien vergadert zijn/ om by het Offerboeck ghevoecht te worden [...] t' Amstelredam/ By Willem Jansz. Buys/ woonende in de Waermoestrate/ in den Liesveltschen Bybel. Anno 1590.
[Drukkersnaam o.g.v. MB.?]
Opgenomen in veilingcatalogus Doedes 1898, nr 691.

 


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.