Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1592

titel:                             Dit Boeck wort genoemt: Het Offer des Heeren om het inhout van sommige opgeofferde kinderen Gods/ de welcke voortsgebracht hebben wt den goeden schat haers herten Belijdingen/ Sentbrieuen/ ende Testamenten/ de welcke sy met den monde beleden/ ende met den bloede besegelt hebben. Tot troost ende versterckinge der slachschaepkens Christi/ die tot der doot geschict zijn/ Tot lof/ prijs ende eere des geens diet al in allen vermach/ wiens macht duert van eewicheyt tot eewicheyt. Amen. Hier is noch by gheuoecht van sommige vrienden opgeoffert/ so tot Antwerpen als te Gent ende tot Yperen tsedert den iare 1576. tot den iare 1592. die noyt in druc en zijn geweest.
adres: Ghedruckt int iaer ons Heeren/ M.D.X.CI.
Tweede deel: Een Lietboecxken/ tracteerende van den Offer des Heeren/ inde welcke oude ende nieuwe Liedekens/ wt verscheyden Copyen vergadert zijn/ om by het Offerboeck ghevoecht te worden [...] Anno. M.D.LXXXIX [s
jaar: 1591 [=1592?]
druk/uitgave:
Amsterdam?]: Campen, Willem Jansz.?] (druk)
Amsterdam]: Cloppenburgh, Jan Evertsz.] (uitgave)
collatie: 16o: A-Yy8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 30
0 beschreven in de Liederenbank. 30 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: BB, O25 / Cramer 1904, 14 (nr9) / De Bruin & Oosterman 2001, D339 / MB, 581 / Schl, 10 (S0148) / TB, 3814 / Wieder 1900, CI
Scheurleer: 148 (p. 10-2)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-189
exemplaren (1):
Amsterdam UB: OK 65-189 (incompl.) (ex. Doedes)
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB1592 (fotokopie)
3978 MFiche 16e OfferB 3
commentaar: Doorlopende signering.
Opgenomen in veilingcatalogus Doedes 1898, nr 692. Vgl. Doedes in: Stud. en Bijdr. van Moll en De Hoop Scheffer IV (1878), blz 233 ev. (ex. Doedes nu in UBA)
Voor drukkersnaam en jaartal, zie MB.
UBA: Op de titel Cloppenburghs merk met initialen: I. E. C.

 


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.