Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1595

titel:                             ¶ Dit boeck wort ghenaemt: Het Offer des Heeren/ om het inhout va sommige opgheofferde kinderen Godts: De welcke voortgebracht hebbe wt den goede schat haers herten/ Belijdinghen/ Sendtbrieue/en Testamente/de welcke sy mette monde beleden/ en metten bloede bezegelt hebben/ Tot troost en versterckinghe der Slachtschaepkens Christi/ die totter doot geschickt zijn/ Tot lof/ prijs en eere des gheens diet al in allen vermach/ Wiens macht duert van eeuwicheyt tot eeuwicheyt/ Amen. Noch zijn hier by gedaen veel Liedekens/ Belijdingen en brieuen die noyt in druck en zijn gheweest. Item/ noch so is hier by gedaen een Liedtboecxken/ tracterende va het Offer des Heere.

¶ Een Liedtboecxken/ Tracterende van den Offer des Heeren. [hangend tulpje hoe heet zo'n ding ook al weer] Int welcke oude ende nieuwe Liedekens/ wt verscheyden Copyen vergaderdt zijn/ om by het Offerboeck ghevoecht te worden/ want het van eener materien roert/ als van verraden/ vanghen en dooden/ aengaende der slachtschaepkens Christi/ die de stemme haers Herders Jesu Christi getrouwelijck ghehoorsaem zijn gheweest tot der dood toe [twee haakjes drie pausa's] [merk] t'Amstel-redam/ [horizontale streep] By Willem Jansz. Buys/ woonende in den Liesveltschen Bybel/ Anno. 1595.
adres: Tot Amstelredam. By Willem Jansz. Buys/ woonende inden Liesveldtschen Bijbel/ Anno 1595.
Tweede deel: Een Liedtboecxken/ Tracterende van den Offer des Heeren. Int welcke oude ende nieuwe Liedekens/ wt verscheyden Copyen vergaderdt zijn/ om by het Offerboe
jaar: 1595
druk/uitgave:
Amsterdam: Buijs, Willem Jansz. (uitgave)
collatie: 16o: A-Oo8, Pp4, Qq8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 30
0 beschreven in de Liederenbank. 30 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: Cramer 1904, 16 (nr10) BB, O26 / De Bruin & Oosterman 2001, D340 / MB, 438 / Schl, 10 (S0149) / TB, 3815 / Wieder 1900, CVIII
Scheurleer: 149 (p. 10-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1703 D 34
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
exemplaren (5):
: Cramer
Amsterdam UB: OK 65-190 (incompl)
Den Haag KB: 1703 D 34 (olim 809 G 17)
Goshen
Rotterdam Bibliotheek der Remonstrantsche kerk: (1893)
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB 1595 (fotokopie)
commentaar: Ook genoemd in de Catalogus van de Remonstrantse Gereformeerde gemeente te Rotterdam. Den Haag 1893. deel 1: bibliotheek van J. Wtenbogaert. p69. Deze is nu waarschijnlijk in de Rotterdamse gemeentebibliotheek of in Leiden UB.
Herdruk van de uitg. 1590 (Cramer 8)

 


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.