Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

OfferB1599

titel:                             Dit Boeck wort genaemt: Het Offer des Heere/ Om het inhout van sommige opgeofferde kinderen Gods: De welcke voort gebrocht hebben/ wt den goeden schat haers herten/ Belijdinghen/ Sendtbrieuen/ende Testamenten/de welcke sy met den monde beleden/ ende met den bloede bezeghelt hebben/ Tot troost ende versterckinghe der Slachtschaepkens Christi/ die tot der doot geschickt zijn/ Tot Lof/ prijs en eere des gheens diet al in allen vermach/ Wiens Macht duert van eewicheyt tot eewicheyt/ Amen. +Item noch so is hier by gedaen een Liedtboecxken/ tracteerende van het Offer des Heeren.

#Een Liedtboecxken/ Trackteerende va het Offer des Heeren. * In het welcke Oude en Nieuwe Liedekens/ wt verscheyden Copyen vergadert zijn/ om by het Offerboeck ghevoecht te worden/ want het van eender materien roert/ Als van verraden/ vangen ende Dooden/ Aenghaende der Slachtschaepkens Christi/ Die de stemme haers Herders Jesu Christi/ getrouwelick gehoorsae zijn gheweest tot der Doot toe.
adres: Tot Harlinghen By my Peter Sebastiaenszoon/ Int jaer ons Heeren M.D.XCIX.
colofon: fNn8v: Tot Harlinghen | Gedruckt ende voleynt by my | Peter Sebastiaeszoon. | Int' Jaer ons Heeren | 1599.
jaar: 1599
druk/uitgave:
Harlingen: Sebastiaenszoon, Peter (uitgave)
collatie: 16o: A-Nn8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 30
0 beschreven in de Liederenbank. 30 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. doopsgezind
literatuur: BB, O27 / Cramer 1904, 16 (nr11) / De Bruin & Oosterman 2001, D341 / Machiels 1979, L247 / Schl, 10 (S0150) / TB, 3816 / Wieder 1900, XCV
Scheurleer: 150 (p. 10-2)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 65-192
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (14):
Amsterdam UB: 968 F 1 (1) (2)
Amsterdam UB: 976 C 24 (1) (2)
Amsterdam UB: OK 65-191 (1) (ontbr. f0 76 en 77)
Amsterdam UB: OK 65-192 (1)
Den Haag KB: 1 C 16 1-2
Den Haag KB: 1702 G 19 1-2 (olim 3024 G 29 1-2) (olim 246 M 29 1,2)
Gent UB: Acc. 14998
Gent UB: Res. 833-(1)
Göttingen NSUB: 8 H E SANCT 174/5
Harrisonburg Eastern Mennonite College: H 272 Of2 1599 EC IBHAn 121 [opgave Worldcat]
Leeuwarden PB: A 1594 bis kluis
Leeuwarden PB: A 1594 kluis
Wolfenbüttel HAB: A: 1153 Theol. (1)
Wolkan: niet gevonden
ex./kopie Meertens:
3978 14 OfferB1599 (fotokopie)
commentaar: Opgenomen in veilingcatalogus Doedes 1898, nr 693. In het liedboekje een doorlopende signering, nieuwe foliëring (zie OfferLB1599).
De liederen in het achter bijgevoegde Liedtboecxken zijn beschreven onder siglum OfferLB1599.

 


9 drukken:


OfferB1570Dit Boec wort genoemt: Het [...]Emden?] / Biestkens [...] / 157029 gateway.proquest.com
OfferB1578aDit Boec wort genoemt: Het [...]Delft] / Hendricks [...] / 157829 objects.library.uu.nl
OfferB1578bDit Boec wort genoemt: Het [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 157830 books.google.nl
OfferB1580Dit Boec wort genaemt: Het [...] 158029 gateway.proquest.com
OfferB1590Dit Boeck wordt ghenoemt: Het [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / 159030
OfferB1592Dit Boeck wort genoemt: Het [...]Amsterdam?] / Campen, [...] / 1591 [=1592?]30
OfferB1595¶ Dit boeck wort ghenaemt: [...]Amsterdam / Buijs, [...] / 159530 gateway.proquest.com
OfferB1599Dit Boeck wort genaemt: Het [...]Harlingen / Sebastiae [...] / 159930 books.google.nl
Cramer 1904S. Cramer (ed.), Het offer [...]'s-Gravenhage / 1904DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.