Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

NiLB1562

title:                             Een nieu Lieden Boeck van alle nieuwe ghedichte liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest, ghemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente ... nieuw in druck ghebracht ...
year: 1562
druk/uitgave:
Groessen]: Biestkens van Diest, Nicolaes?] (druk)
print: nieuw in druck ghebracht
collation: 12o: A-2Y8 (2Y8 blanco)
music: without musical notation
number of songs: 257
259 entered in the Dutch Song Database
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Doopsgezind schriftuurlijk liedboek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D303
Scheurleer: 151 (p. 10-2)
copy used: Amsterdam UB: OK 65-381
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Amsterdam UB: OK 65-381
copy/repro. Meertens:
3978 14 NiLB (fotokopie)
comment: Later verschenen onder de titel: Tweede liedboek (TwLb1583; zie aldaar).
Microfiche (Serie Dutch Songbooks: KME-343), naar ex. UBA.

 
songs in this source (259)


2 drukken:


NiLB1562Een nieu Lieden Boeck van [...]Groessen] / Biestkens [...] / 1562257 books.google.nl
TwLB1583Het tweede Liedeboeck/ van [...]Amsterdam / Biestkens [...] / 1583293 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.