Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Hantboecxken1565

auteur:
B.A.]
titel:                             Een Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid. Eensamelijck den Catechismus, met noch veel schoon Hymnen oft Lofsanghen, ende Gheestelycke Liedekens in twee deelen by een geuuecht [sic] ende al tsamen in een fijn wel gheschickte ordinantie Liedekenswijze gestelt. Wt den Hoochduytschen Bonschen Sanckboeck in Nederlantscher spraken seer ghetrouwelijck ouergeset. Tot dienst ende gheestelijcker recreatie allen vromen Christenen twelck noyt in Druck geweest en is. [Z6r:] Dat ander deel der Christelijcke Liederen. Lofsanghen, Ghebeden, ende Danckliederen die Godt den Heere tot lof, prijs ende eere ghesonghen worden, ordentlijck in alle Christelijcke Ghemeynten: Vergadert wt veel Sanckboecken, allen Christenen tot dienst ende profijt ouergheset wt den hoochduytschen in nederduytsche tale ende dicht
colofon: Pp4r: Gheprint te Vranckfort, by my Hans de Braeker. Anno. Domini. MDLXV.
jaar: 1565
druk/uitgave:
Frankfurt [=Wesel?]: Braeker, Hans de (druk)
collatie: 8o: A-Oo8, Pp4 = (8) 191 [lees: 173] (1) 111 (7) ff.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 249
249 beschreven in de Liederenbank, waarvan 91 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Luthers getint liedboek, vertaling door drie dichters van de 3e druk van het Bonner gesangbuch (1561).
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D203 / HM, 16 (Hantboecxken 1565)
Scheurleer: 170 (p. 12-1)
gebruikt ex.: Haarlem Stadsbibliotheek: 86 C 12
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (2):
Haarlem NHA Oude Boekerij: 86 C 12
Londen BL: 3089.aaa.9 (STC p. 27 en Lenselink p. 472v; een tweede ex. in Queen's Music Library, vgl. BUCEM p. 813)
ex./kopie Meertens:
3978 14 Hantboecxken 1565 (fotokopie)
3978 MFiche 16e Hantboecxken
commentaar: Wackernagel: Siehe Catalogus Librorum. Te Amsterdam, by Salomon Schouten, Boekverkoper, 1744. Seite 104, nr. 1239.
Waarschijnlijk in werkelijkheid gedrukt te Wezel, waar Hans de Braeker woonde. De plaatsnaam Frankfurt zou opgegeven kunnen zijn uit veiligheidsoverwegingen. Vgl art. P. Estié in Psalmzingen in de Nederlanden p70-71, noot 10. Hij verwijst naar Pont, Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618, 1911, p589, nt. 1 en 271-273 en naar Hollweg, Gesängbücher 313-314 en/of 33, naar Kooiman, Kerklied, 65-69 en naar Pont, Oudste boeken, 39-48. Het is een door drie dichters gemaakte bewerking van het duitstalige Bonnse gezangboek (c. 1544, Laurentz von der Mülen, Bonn). Erin staan o.a. 8 aparte Gloria's met trinitarische inhoud, die vóór de psalmen zijn geplaatst. Dit laatste is een Luthers element, hiernaast staat er een aantal Lutherse psalmberijmingen in.

 
beschreven liederen uit deze bron (249)


3 drukken:


Hantboecxken1565Een Hantboecxken inhoudende [...]Frankfurt [=Wesel?] / Braeker, [...] / 1565249DBNL.org
AlPs1567Alle de Psalmen des H. [...]Frankfurt] / Wolf, Johan I] / 1567246
GehSout1567Den Geheelen Souter der [...]Wesel [Vianen-] / Hasselt, [...] / 1567319
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.