Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Fruytiers SPR1582

auteur:
Fruytiers, J. (auteur)
titel:                             Den Sendtbrief Pauli tot den Romeynen, op stichtsanghen gheset, nemende daer toe de bequaemste veerskens ghelijck die by ghetale besijden aen gheteeckent zijn, ende oock de bequaemste voysen der Psalmen, seer profijtich ende stichtelijck voor alle menschen. Nu eerstmael op dicht ghestelt, door Ian Fruytier
adres: Tot Leyden, By Jan Paedts Jacobszoon, woonende aen de breede straet, in de gulden Paet. Anno MDLXXXII
jaar: 1582
druk/uitgave:
Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan (uitgave)
collatie: 8o: A-C8, D4 = (28) ff.]
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 22
22 beschreven in de Liederenbank, waarvan 22 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Berijming van het bijbelboek Romeinen.
Scheurleer: 176 (p. 12-2)
gebruikt ex.: Leiden UB: 1498 E 16
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (2):
Amsterdam UB: OK 62-8980 (olim 1998 C 9)
Leiden UB: 1498 E 16
ex./kopie Meertens:
3978 14 Fruytiers SPR (fotokopie)
3978 MFilm 16e Fruytiers
commentaar: Alle liederen met muziek.
Is eerst na de dood van Fruytiers uitgegeven door de factor van de Witte Acoleyen, Mathijs van Creenburch.

 
beschreven liederen uit deze bron (22)