Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Hofken1577

title:                             Het Hofken Der geestelycker liedekens. Waer in men vinden sal veel schoone leysenen en Godvruchtighe liedekens, seer bequaem om eenen yeghelijcken met recreatie tot devotien te verwecken. [Nu] van nieus door sommige devote persoone[n] ghecorrigeert ende vermeerdert. Ende met een schoon Tafel int eynde des boecx verciert.
address: Tot Loven. By Rutgeert Velpius Ghesworen Librier, In Ingelborch. Met Privilegie. Anno 1577.
year: 1577
druk/uitgave:
Leuven: Velpius, Rutgeert (uitgave)
print: Nu van nieus ghecorrigeert ende vermeerdert [1e druk 1570-1571?]
collation: 8o: A-O8 [219 pp.]
music: with musical notation
number of songs: 110
110 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Nederlandse en Latijnse liederen in rooms-katholiek getint leisenboekje, vgl. SuB1508 en VhSL1600.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D230 / Huybens TCF, nr. 69
Scheurleer: 291 (p. 19-1)
copy used: Den Haag KB: 1 B 14
available: full text (DBNL.org)
copies (3):
Den Haag KB: 1 B 14
Den Haag KB: 1702 F 62 (olim 174 J 27) (hieraan ontb. volgens Knuttel 1 blad, is het oude-ex. van Acquoy en Moll, een ander is vroeger in het bezit van Scheurleer geweest; een complete)
Den Haag KB: H 1577 (Ws. olim)
copy/repro. Meertens:
3978 14 Hofken der geestelycker liedekens 1577 (fotokopie)
comment: Schl p19 (S0291) Aant.: 1e dr. 1570-1571? =
104 Ned en 5 Lat]

Vanaf fG8v-fF2r oningevulde notenbalken met vier lijnen bij de Latijnse liederen.
Huybens (in Huybens 1976) telt 110 liederen.
Een van de vorige bezitters van een van de exemplaren (datgene waarin plxxiij en lxxiiij ontbreken) was Moll, daarna Acquoy.

NB: beide onderstaande uitgaven zijn niet van het bovenstaand boekje, maar her en der vandaan geplukte verzamelingen geestelijke liederen.
*Hofken van geestelijke liedekens [Verz. door] D. Wouters, Utrecht, [1943]. 157 pp. Met ill. 'liederen uit de oude doos'.
*Hofken van geestelijke liedekens/ verz. door H. Roes [S.l.] : [s.n.], 1933 * 21 p.

 
songs in this source (110)