Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1600a

title:                             Dit is een schoon suyverlijck Boecxken in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens ... Op een nieu ghecorrigeert ende verbetert. Noch zijn hier achter van nieus byghevoecht vele schoone gheboort-Liedekens, Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens
address: t'Amstelredam. By Cornelis Claesz. op t'water, int Schrijfboeck, by de oude Brugge
year: [1600 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Claesz., Cornelis (uitgave)
print: Op een nieu ghecorrigeert ende verbetert
collation: 8o: A-H4
music: without musical notation
number of songs: 99
0 entered in the Dutch Song Database. 100 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Leisenboekje (kerst- en nieuwjaarsliederen).
literature: Acquoy 1886, 21 / BCNI, 4581 / De Bruin & Oosterman 2001, D440 / Hofman 1993, SSBCC-2 / Huybens 1982, 289, 6 / Knuttel 1906, 74-5 / MB, 428 / Roes 1916-1917, 49a / Schl, 19 en supplement, 12 (S0292 en S4075) / TB, 4538
Scheurleer: 292 (p. 19-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 1704 F 28
available: scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
copy/repro. Meertens:
3978 14 SSuB1600a (fotokopie)
3978 MFilm 16e SuB 2
comment: f45v [=fF6v]: 'Dese Liedekens ende Leysenen zijn ghevisiteert, om ghedruckt ende vercocht te worden, door M. Heyndrick van den Donghen Canonick, uyt bevel van den Bisschop van Antwerpen, den xvij. November, int Jaer M.D.LXX. Hier na volghen noch veele schoone suyverlijcke Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens, die eensdeels noyt in druck en zijn gheweest, ende nu wederom inden lesten Druck vermeerdert.'

 


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.