Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NiDB1576

titel:                             Een nieu devoot Boecxkin/ vol schoone gheestelicke Liedekins/ ende Leysenen/ uut diversche plaetsen vergadert ende by een ghevoecht/ met een schoon ende bequame tafel verciert.
adres: T'Aantwerpen. By Guillame van Parijs/ inden vergulden Pellicaen/ op de Lombaerde veste. 1576. Met Priuilegie.
colofon: [Laatste p. ]Te Ghendt, By Pieter de Clerck/ ghezworen drucker/ om ende ten coste van Guilaem van Parijs. Anno M.D.LXXVJ.
jaar: 1576
druk/uitgave:
Gent: Clerck, Pieter de (druk)
Antwerpen: Parijs, Guillame van, inden gulde pellicaen, op de lombaerde veste (uitgave)
collatie: In 8o. 231 p.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 259
0 beschreven in de Liederenbank. 260 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D291 / Huybens TCF, nr. 107
Scheurleer: 298 (p. 19-2)
gebruikt ex.: Gent UB: Gent 337 (p[231] defect)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Gent UB: Gent 337 (p.[231] defect)
ex./kopie Meertens:
3978 14 NDB (fotokopie)
3978 MFilm 16e NiDB
commentaar: Ill.
Met Schl p3 (S0034) zal dit boek zijn bedoeld,ook al is de titel opgegeven als 'Een deuoot ende profitelijck Boecxken'. Aant.: Zie Snellaert, Schets: 99. Komt onder de werkelijke titel voor onder nummer 0298 (p19-2). Ook uitgave Spoel 1898 (S0036).
Herdruk van DEPB1539 ('Een devoot ende profitelijck Boecxken').
Dit boekje is lang zoek geweest.
Inscriptie op ttlblad: A Margarita de ...doncq [grobendoncq?]
Keerzijde ttlpag.: tussen twee verschillende sierbalken: Den Drucker van desen Boeck/ wenscht alle kersten menschen gheluck ende welvaert.
Aenghesien wy daghelicx bevinden (beminde Leser) dat de broosheyt ende crancheyt der menschen soo groot is/ dat zy meer tot weerlijcke dan Goddelicke dinghen gheneghen sijn: soo heuet ons goet ende nootsakelick ghedocht te wesen/ dit seer schoon deuoot ende gheestelick Liedekens boeck/ diemen ghemeenlick Leysenen noemt (langhe tijt verdonckert) wederom te vernieuwen ende int licht te bringhen/ op dat alle Christen menschen (in de plaetse van ontamelijcke weerlijcke/ ende ongoddelicke liedekins ende refereynen) heurlieden in dese te lesen ende singhen/ souden moghen offenen [sic] ende exerceren. Biddende dat ghy desen onsen aerbeyt soudt willen in dancke nemen/ vaert wel.
Tekst telkens in 2 kolommen gedrukt.

 


4 drukken:


DEPB1539Een devoot ende profitelijck [...]Antwerpen / Cock, Symon / 1539259
NiDB1576Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / 1576259 books.google.nl
NiDB1586Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / [1566-1586?]259
Scheurleer 1889Een devoot ende profitelijck [...] 1889DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.