Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1600e

title:                             Dit is een suyverlijck Boecxken/ in den welcken staen veel schone Leysen/ in 't Latijn ende in 't Duytsch/ ende is van nieuws vermeerdert ende verbetert met veel schoone nieuwe Gheestelijcke JaerLiedekens ende Gheestelijcke Liedekens
year: [1600]
druk/uitgave:
Amsterdam: Muller, Harmen Jansz. (uitgave)
collation: kl. 8o: A-G8
music: without musical notation
number of songs: 58
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: MB, 232 / Schl, 20 (S0301)
Scheurleer: 301 (p. 20-1)
copy used: zie comm.
comment: Dit is niet dezelfde als Scheurleer nr 0300
MB: Vermoedelijk staat onderaan op de laatste blz. het adres, doch het laatste blad ontbreekt aan het eenig mij bekende ex. [Roes te Alfen].
Deze uitgave heeft tov de vorige (MB 231): Vijf liederen minder en twaalf liederen meer.
Vijf minder:
- Magnum nomen Domini Emanuel
- Een schoon gheestelijck Liedeken, van 't nieuwe Jaer, op de wijse: Ruyters ghesellen van avontueren
- Een nieu Liedt van 't nieuwe Jaer
- Een Liedeken, op de wijse: Met slaven ofte met wercken
- Een nieu Liedt, op die wijse: Te Bruynswijck staet een hooghe huys
Twaalf meer:
- Dulcis Jesu, dulce nomen, dulcis Dei genitricx
- Beata immaculata, virgo puerpera
- Een Gheestelijck Liedeken: O Saligh, heyligh Bethlem
- Nu laet ons singhen het is tijdt, Est puer natus hodie
- Een Liedt van de drie Coninghen
- Heer Jesus heeft een Hofken daer schoon bloemen staen
- Van het Hemelsche Jerusalem
- Hoe een Godt-vreesende ziele tot Jesum is suchtende: Op de wijse, Nu weest ghegroet Maria
- Een nieu Liedeken van onse Lieve Vrou, Op de vvyse: De Mey, de Mey, koel is de Mey
- Een Gheestelick Liedt ghetrocken uyt den Iubilus van S. Barnaert, ondertekend G.V.B.
- Een ander, op de Wijse: Noch weet ick een Kasteel
- Nieuwe Jaer op de wijse: ick Slaep, ick waeck

 


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.