Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Haecht Ps1582

auteur:
Haecht, Willem van (auteur)
titel:                             De Psalmen Dauids, in Nederduytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen, ende de Christelijke Lidekens. Soo de Christelijke Gemeynten binnen Antwerpen ende Brussel (der Confessien van Ausborch toeghedaen sijnde) sijn ghebruykende.
[II:] Het twede Deel, Inhoudende De Psalmen, Lofsanghen, Hymnen ende Gheestelijcke Lidekens, diemen meest inder Chtistelijker [sic] Ghemeynten ghewoonlijc is te singhen. UUt verscheyden hoochduytsche Sanckboecken, inde nederduytsche Sprake, tot nutticheyt ende voorderinghe der Nederduytscher Christelijcker Ghemeynten overgeset
adres: T'hantwerpen. By Aernout s'Conincx. An. 1582. Met Preuilegie. Men vintse te coope inden roode Leewe inde Camerstraet.
jaar: 1582
druk/uitgave:
Antwerpen: Conincx, Aernout s' (?) (uitgave)
collatie: 16o: A-Bb8; A-H8 = 437 [lees: 400]; 128 pp.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 226
9 beschreven in de Liederenbank, waarvan 2 met muzieknotatie. 217 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D199 / HM, 44 (Van Haecht 1582) / Huybens TCF, nr. 61b
Scheurleer: 313 (p. 21-1)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: 2408 G 1
exemplaren (3):
Amsterdam UB: 2408 G 1
Antwerpen SB: F 41243
Den Haag KB: 1 D 2 (niet gevonden in cat. KB)
ex./kopie Meertens:
3978 14 Haecht Ps1582 (fotokopie)
3978 MFiche 16e Haecht 2

 
beschreven liederen uit deze bron (9)


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.