Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Marnix Ps1591

auteur:
Marnix van St. Aldegonde, Philip van
titel:                             Het Boeck Der Psalmen. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de ghewoonlicke oude wijsen van singen, ouergeset. Mitgaders de heylige schriftuerlicke lofsangen uyt den ouden ende nieuwen Testamente by een getogen, ende oock in nederlantschen dichte na der Hebreisscher ende Grieckscher waerheyt, Mit elck sijnen text van woirde te woirde daer tegen ouer int duytsche gestelt, Doir Philips van Marnix, genaemt, van Sint Aldegonde
jaar: 1591
druk/uitgave:
Middelburg: Schilders, Richard (uitgave)
collatie: 8o: *8, **4, A-Y8, Z4; a-d8, e4
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 171
172 beschreven in de Liederenbank, waarvan 170 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: Bakker 2010 / De Bruin & Oosterman 2001, D272 / Het Boeck der Psalmen 1928 (editie) / HM, 51 (Marnix 1591) / Huybens TCF, nr. 93
Scheurleer: 336 (p. 23-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 4 G 11
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (34):
Amsterdam UB: OK 61-938 (olim 2343 G 22)
Amsterdam UB: Toonkunst (volgens gedrukte cat. 1919, p. 108)] in compcat UBA
Amsterdam VUB: XC.05574
Amsterdam VUB: XC.06053
Amsterdam VUB: XC.06054
Antwerpen SB: F 14071 (Y1-8 ontbr.)
Berlijn SB: En 3544
Brussel KB: Fétis 1477 A LP
Brussel KB: Mus. II 4963 A
Den Haag KB: 1708 D 32-1
Den Haag KB: 4 G 11-1
Den Haag MMW: 102 J 015:1
Emden GK: Theol. 8o 797 R en Theol. 8o 2884 R (en Theol. 8o 11 533 ?)
Gent UB: BL 2027 2a-b (tbl. en voorwerk van Marnix 1580)
Gent UB: BL 2027-15
Gent UB: BL 7291
Groningen UB: A 7788 (voorheen Amsterdam DB)
Haarlem SB: 176 G 3
Leeuwarden PB: 1328 Gdg.
Leiden UB: 1497 G 1
Leiden UB: 1499 F 38 (alleen II)
Leiden UB: Thys. 66
Londen BL: 1408.e.25 (STC p. 28)
Londen RCM: zonder sign.
Middelburg PB: 11 A 27
Neuchâtel BP: A 7178
Princeton University Library: M2135.B4 B6
privébezit: Antiquariaat Forum, Utrecht, cat. 63 (1979) nr. 50
privébezit: Dordrecht coll. S.J. Lenselink]
Rotterdam GB: 1360 G 13 (kat. D ontbr.)
Rotterdam GB: 34 E 17
Washington DC Library of Congress
Wenen ÖNB: S.H. IN Th 240]
Wolfenbüttel HAB: 1186.1 Theol.
ex./kopie Meertens:
3978 14 Marnix Psalmen 1591 (fotokopie)
commentaar: Schl p23 (S0336) Voor latere drukken zie S0337-0342.
Ook vermeld in veilingcatalogus Doedes 1898, nr. 637.
Ook vermeld in veilingcatalogus Nieuwenhuijzen nr. 22.
Ook vermeld in veilingcatalogus Scheepers 1947 nr. 14 (ex. ontbr. Siecken-troost)
Ook vermeld in cat Heringa nr 1779
Ook vermeld in de Catalogus van de Remonstrantse Gereformeerde gemeente te Rotterdam. Den Haag 1893. deel 1: bibliotheek van J. Wtenbogaert. p5. Vroegst bekende druk verscheen in 1580.

 
beschreven liederen uit deze bron (172)


3 drukken:


Marnix Ps1580Het Boeck der Psalmen Dauids. [...]Antwerpen / Rade, [...] / 1580160DBNL.org anet.ua.ac.be
Marnix Ps1591Het Boeck Der Psalmen. Wt der [...]Middelburg / Schilders [...] / 1591171DBNL.org gateway.proquest.com
Marnix & Datheen Ps1617DE CL Psalmen Davids, [...]Leiden / Elzevier, L. / 1617 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.