Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

De Ries LSV1582

auteur:
Ries, Hans de]
titel:                             Lietboeck Inhoudende Schruiftuerlijcke Vermaen Liederen, Claech Liederen, Gebeden, Danck Liederen, Lofsanghen, Psalmen, ende ander stichtelijcke Liederen, de welcke gheoeffent ende ghesonghen worden, onder de medeleden der ghemeenten Christi. Die ordinancie van desen Lietboeck, met een corte onderrechtinghe hoe die Liederen ende Psalmen behooren ghesonghen te werden, vint ghy hier naer beschreuen
adres: Tot Middelburgh, By Richard Schilders, Drucker der Staten s'Landts van Zeelandt. Anno MDXCI.
jaar: 1582
druk/uitgave:
Rotterdam: Mullem, Dierick (uitgave)
collatie: 8o: *8, **4, A-V8 = (13) 157 (2) ff.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 87
87 beschreven in de Liederenbank, waarvan 45 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Doopsgezind liedboek met waarschijnlijk nieuwgecomponeerde melodieën.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D157 / HM, 44 (De Ries 1582)
Scheurleer: 345 (p. 23-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 7 D 17
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (4):
Amsterdam UB: OK 65-366
Den Haag KB: 7 D 17
Gent UB: Rés. 536-1
Strasbourg BNU: E 156330
ex./kopie Meertens:
3978 14 De Ries (fotokopie)
commentaar: Van de 87 liederen hebben 45 muzieknotatie. Geen enkele melodie is terug te vinden via de Koraalbank en Zahn. Sommige vertonen enige gelijkenis met psalmen van Datheen, maar zijn niet hetzelfde. Vermoedelijk gaat het om nieuwgecomponeerde melodieën. Onduidelijk of ze door de Ries zelf gecomponeerd zijn. De liederen zijn onderverdeeld in zes afdelingen: vermaanliederen (20), klaagliederen (22), dankliederen (10), kruisliederen (10), verscheiden liederen (11) en psalmen (14). Alle liederen worden voorafgegaan door een korte weergave van de inhoud (m.u.v. 063) en boven alle liederen (m.u.v. 039) staat "zing met aandacht'. Alle liederen zijn voorzien van bijbelse marginalia.
Voor latere drukken zie Scheurleer 0346-0347.

 
beschreven liederen uit deze bron (87)


2 drukken:


De Ries LSV1582Lietboeck Inhoudende [...]Rotterdam / Mullem, Dierick / 158287DBNL.org gateway.proquest.com
De Ries LSV1604LIEDTBOECK, Inhoudende [...]Alkmaar / Meester, [...] / 1604124 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.