Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Boudewijns PGW1587

author:
Boudewijns, Katherina (auteur)
title:                             Het Prieelken der gheestelijcker Wellusten. Inhoudende veel schoone gheestelijcke Liedekens / Leysenen / Refereynkens / Ende andere gheestelijcke Spelen / ghemaect by Jouffrou Katherina Boudewyns, Weduwe wylen M. Nicolaes de Zoete, In zynder tyt Secretaris Ordinaris Ons Heeren de Conincx, in zynder Maiesteyts Raede gheordineert in Brabant.
address: Tot Bruessel/ By Rutgher Velpius/ ghesworen drucker der co. ma. inden gulden Arent, By het hoff. met priv. van drij Jaeren. ondert J. de Witte.
year: 1587
druk/uitgave:
Brussel: Velpius, Rutgeert (uitgave)
collation: 8o A-F8 G4 H-L8
music: without musical notation
number of songs: 55
55 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Geestelijk liedboek uit contra-reformatorische sfeer.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D044 / Huybens TCF, nr. 16 / Lauwerkrans 1997, p. 135-139 / Van Belle 1927 (editie)
Scheurleer: 348 (p. 24-1)
copy used: Brussel KB: II 25968 A LP
copies (1):
Brussel KB: II 25968 A LP
copy/repro. Meertens:
3978 14 Boudewijns PGW (fotokopie)
3978 MFilm 16e Boudewijns
3978 5 c 2 16e Boudewyns [ed.]
comment: Katern G lijkt in eerste instantie te zijn tussengevoegd - de custode van fF8v/p96 verwijst naar het begin van fH1r. Daar begint de paginering nogmaals met 97, net als bij katern G. In het register staan de liederen uit het G-katern echter wel genoemd.
Vroegst bekende druk. Schl p24 (S0348) Aant. in potlood: Herdr. 1603 (spoorloos). [Dit moet zijn: vermeerderde herdruk is in vlammen opgegaan te Leuven, zie uitg.]
Zie aant. Roes over tweede druk (=1603?) die in het bezit moet zijn van Dhr. E. van Even.
Tot Bruessel/ By Rutgher Velpius/ ghesworen drucker der co. ma. inden gulden Arent, By het hoff. met priv. van drij Jaeren. ondert J. de Witte.

 
songs in this source (55)


2 drukken:


Boudewijns PGW1587Het Prieelken der [...]Brussel / Velpius, [...] / 158755
Van Belle 1927H. van Belle (ed.), Katherina [...] 1927DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.