Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Clock VhSNL1593

author:
L.C. [Clock, Leendert]
title:                             Veelderhande Schriftuerlijcke Nieuwe Liedeken, Vermaningen, Leeringen, gebeden, ende Lofsangen, Die sommighe eertijts by Partijen in Druck gegaen, ende nv wederom t'samen by een vergadert, met noch vele die noyt gedruct en waren, nu op die Letteren vanden A b,c. ende in een ordentlick Register by malcanderen vergadert door L. K. Volherdende overwin[dt/nen?]
year: 1593
druk/uitgave:
Utrecht: Wyliks, R. (uitgave)
collation: 16o: A-2I8 2K10
music: without musical notation
number of songs: 168
168 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Doopsgezind schriftuurlijk liedboek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D052
Scheurleer: 360 (p. 24-2)
copy used: Amsterdam UB: OK 65-339 (ontbr. fB2)
copies (2):
Amsterdam UB: OK 65-339 ontbr. bl. B2
Amsterdam UB: OK 72-27 ontbr. bl. B2
copy/repro. Meertens:
3978 14 Clock VhSNL1593 (fotokopie)
comment: In veilingcatalogus Doedes 1898, nr 284 (Clock 1625): Vgl. over L.C. en zijn 'Groote Liede-boeck' het belangrijke opstel van Th. J. I. Arnold, in de bibliogr. adversaria, II, blz 1. Het 'Kleyn Liedeboecxken (1625) wordt daar niet vermeld en is nog niet beschreven; schijnt uiterst zeldzaam te zijn.
Later is er een exemplaar in handen van Scheurleer.
[Th.J.I. Arnold in Bibliographische Adversaria II (1874-75), 2].

 
songs in this source (168)


4 drukken:


Clock VhSNL1593Veelderhande Schriftuerlijcke [...]Utrecht / Wyliks, R. / 1593168
Clock VhSNL1598Veelderhande Schriftuerlicke [...]Haarlem / Rooman, Gillis / 1598253DBNL.org books.google.nl
Clock Lb1604Het groote liede-boeck van [...]Haarlem / 1604 books.google.nl
Clock Lb1625Het groote liede-boeck van [...]Leeuwarden / Albertsz., D / 1625436DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.