Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Clock VhSNL1598

author:
L.C. [Clock, Leendert]
title:                             Veelderhande Schriftuerlicke Nieuwe Liedekens, Vermaninghen, Leeringhen, Ghebeden ende Lofsanghen, die sommighe eertijdts by partijen in Druck uytghegaen, ende nu wederom t'samen by een vergadert: met noch vele die noyt gedruckt en waren, nu op de Letteren van den A,b,c, ende in een ordentlijck Register by malcanderen ghevoeght, ende noch eens vermeerdert: door L. C. Volherdende overwindt men. [2. cit]
address: Ghedruckt t'Haerlem, by Gillis Rooman. Anno M.D.XCVIII.
year: 1598
druk/uitgave:
Haarlem: Rooman, Gillis (druk)
collation: A-Nn8
music: without musical notation
number of songs: 253
85 entered in the Dutch Song Database. 168 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek. doopsgezind
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D053
Scheurleer: 361 (p. 24-2)
copy used: Gent UB: Res 812
available: scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (3):
Amsterdam VUB: XC.06735 (vlgns. STCN 'defective')
Gent UB: Res 812
priv├ębezit: J.H.L = ... ?
copy/repro. Meertens:
3978 14 Clock VSNL1598 (fotokopie)
3978 MFilm 16e Clock
comment: NB: Scheurleer geeft geen drukker en plaats, Machiels wel; gaat het dan toch om twee verschillende drukken? Maar zowel Piet Visser (die Scheurleer ook noemt) als Machiels geven hetzelfde Laceulle vander Kerk-nummer. Hier pleit tegen dat Scheurleer ook nog een ander formaat opgeeft (8o). Laceulle merkt op dat Scheurleer naar een handschrift verwijst.
Verwijst de afkorting van vindplaats in Scheurleer 'J.H.L.' naar Jacob Honig? Het boek bevindt zich niet in de Zaanlandse oudheidkamer te Zaandijk. Zie Cat. der Verz. Jacob Honig JSz. Jr. in de Zaanlandse oudheidskamer. Eerste afdeling - De Boekerij, samgest. door G.J. Honig, Zaandijk 1900
Vanaf p134, liedje 60 [=59] worden de liederen niet meer alleen boven aan de pagina's genummerd maar ook boven het lied. Alleen is bij nr 9 een nummer overgeslagen, zodat de nummering een verschilt van het werkelijke aantal liederen.
Voor latere drukken van Clock zie Scheurleer 0362-0364.

 
songs in this source (85)


4 drukken:


Clock VhSNL1593Veelderhande Schriftuerlijcke [...]Utrecht / Wyliks, R. / 1593168
Clock VhSNL1598Veelderhande Schriftuerlicke [...]Haarlem / Rooman, Gillis / 1598253DBNL.org books.google.nl
Clock Lb1604Het groote liede-boeck van [...]Haarlem / 1604 books.google.nl
Clock Lb1625Het groote liede-boeck van [...]Leeuwarden / Albertsz., D / 1625436DBNL.org books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.