Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Joris GLb1576

authors:
D.J.
Joris, David]
title:                             Een Geestelijck Liedt-Boecxken: Inholdende veel schoone sinrijcke Christlijcke Liedekens: Oock troostlijcke Nieuwe-Jaren/ Claech vnde Lof-Sanghen/ ter Eeren Godes: Alle Oprechte Godt-meenende Liefhebberen der Waerheyt Christi/ Olden vnde Jonghen, seer dienstlijck: Deur D.J.
year: [1576-1582]
druk/uitgave:
collation: 16o obl.: A-M8 = (1) 92 (3) ff. [STCN zegt 12o obl]
music: with musical notation
number of songs: 30
30 entered in the Dutch Song Database, of which 25 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D244 / HM, 37 (David Joris 1576) / Hoogewerff 1930 (editie) / Joris 1971 (editie)
Scheurleer: 365 (p. 25-1)
copy used: Den Haag KB: 1704 F 19 (in facsimile)
available: full text (DBNL.org)
copies (1):
Den Haag KB: 1704 F 19 (olim 174 G 73 (17?))
copy/repro. Meertens:
3978 5 c 4 16e Joris [=facsimile]
NVA 22548-22573 [=afschriften]
comment: Muziek bij 25 liederen.
Schl p25 (S0365) Aant.: A. v.d.Linde, David Joris: 162. Aant. in potlood: uitg. G.C. Hoogewerff, 1930.
HM p37 David Joris 1576-82: Opm.: facs. uitg. Amsterdam/Nieuwkoop [1971].
Piet Visser dateert dit boekje op ┬▒ 1585 (Psalmzingen in de Nederlanden p142, noot 24).

 
songs in this source (30)


2 drukken:


Joris GLb1576Een Geestelijck [...] [1576-1582]30DBNL.org
Joris GLb1582Een Gheestelijck [...]Haarlem?] / Rooman, [...] / [1600 ca.?]32 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.