Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Robbertsz KIFI1593

author:
Le Canu Robbertsz., Robbert
title:                             ONDER VERBETERINGE. Korte inleydinge der feesten Israels, 't welck rechte Tijtkaarten zijn, waer in ghy sien meucht hoe veel groot Jaren die Werelt ghestaan heeft. Ende hoe veel groot Jaren datse noch staan sal/ Ende in wat groot Jaar datse vergaan sal. [4 cit.]
address: Ghedruckt int Iaer ons Heeren, Anno 1593.
year: 1593
druk/uitgave:
Amsterdam] (druk)
music: without musical notation
number of songs: 11
11 entered in the Dutch Song Database
type: print. bron met o.m. enkele liederen.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D368 / Machiels 1979, R199 / MB, 528 / Schl, 26 (S0377) / STC Londen, 46 / TB, 2909
Scheurleer: 377 (p. 26-1)
copy used: Den Haag KB: 1702 C 50
available: scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
copies (9):
Amsterdam UB: O 62-2479 (olim 976 G 22 (heeft slechts 4 prenten))
Amsterdam UB: O 62-2480 (olim 976 G 23; olim 573 F 4?)
Amsterdam UB: O 65-407
Amsterdam VUB: XC.06200
Den Haag KB: 1702 C 50 (olim 548 G 33) (olim IV C 164?)
Gent UB: Acc. Meul. 1593 (2)
Leiden UB: 546 F 31
Londen BM: 4033.aaa.24
Uppsala UB
copy/repro. Meertens:
3978 FK Canu Robbertsz (fotokopie)
comment: Op f A2r 'Ick ben een Clercxken', maar duidelijk geen lied. Zijn de gedichten op de laatste p. wellicht ook liederen?
Ook in veilingcatalogus Scheepers 1947, nr. 17.

 
songs in this source (11)


2 drukken:


Robbertsz KIFI1593ONDER VERBETERINGE. Korte [...]Amsterdam] / 159311 books.google.nl
Robbertsz KIFI1698KORTE INLEIDINGE DER FEESTEN [...]Franeker / Horreus, [...] / 169811 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.