Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

GehSout1567

titel:                             Den Geheelen Souter der Koenicklijcken Propheten Dauids, met alle de Compositiones op de Psalmen, ende met de Christelicke Lof-sangen, Gebeden ende Danck-liedekens: Vercieret ende gemeeret met veel schone Lof-sanghen ende geesteliche Liedekens, die noyt in onser Neder-landtsche Spraeck ghedruckt en zyn, alsoemen gewoenlick te singhen is inder Christelicke Kercken, daer Gods woort louter en reyn, suyuer en onvervalst gepreeckt ende gheleert wort nae luydt der Confessien van Ausborgh: Vergadert wt veel Sang-boecken
adres: Gedruckt te Wesel, Int Jaer MDLXVII.
jaar: 1567
druk/uitgave:
Wesel [Vianen-]: Hasselt, Augustijn van] (druk)
collatie: 12o: kruisje 12, A-Gg12 = (12) 352 (8) ff.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 319
77 beschreven in de Liederenbank, waarvan 3 met muzieknotatie. 242 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D191 / HM, 25 (Hantboecxken 1567b)
Scheurleer: 4044 (p. 10-)
gebruikt ex.: Brussel KB: Fétis 1470 A LP
exemplaren (3):
Brussel KB: Fétis 1470 A LP
Londen BL: 3433.de.34
Wolfenbüttel HAB: 1217 Theol. (voorwerk def.)
ex./kopie Meertens:
3978 14 GehSout 1567 (fotokopie)
3978 MFiche 16e Geheelen Souter
commentaar: Drukker o.g.v ValkB.
Schl supp p10 (S4044) ZIE S4043.
Schl supp p10 (S4043) Aant. in suppl. in potlood: =4044 (Kooiman p71).
Nieuw boekje voor 'Lutheranen in verstrooiing en verdrukking' (na hernieuwde roomse overheersing), dus in klein formaat! Psalmen weer aan het begin (als in Hb 1565, i.t.t. Hb 1567a), met enkele dubbelpsalmen (als in Bonnse boekje). Identiteit samensteller is omstreden, volgens art. P. Estié in Psalmzingen in de Nederlanden p72. Hij verwijst naar o.a. Kooiman, Kerklied, p71-75.
Psalm 81 82 83 86 87 96 98 105 102 en 106 (dit volgens systeemkaartje Utrecht UB).
Op systeemkaartje UBU (voor de microfilm): vide Cat. Schmieder p 466
Wackernagel: Siehe Catalogus Librorum. Te Amsterdam, by Salomon Schouten, Boekverkoper, 1744. Seite 104, nr. 1240.
Ook in cat Heringa nr 1774, met verwijzing naar Is Le Long bl 104 en Van Iperen bl 144.

 
beschreven liederen uit deze bron (77)


3 drukken:


Hantboecxken1565Een Hantboecxken inhoudende [...]Frankfurt [=Wesel?] / Braeker, [...] / 1565249DBNL.org
AlPs1567Alle de Psalmen des H. [...]Frankfurt] / Wolf, Johan I] / 1567246
GehSout1567Den Geheelen Souter der [...]Wesel [Vianen-] / Hasselt, [...] / 1567319
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.