Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Haecht Ps1583

auteur:
Haecht, Willem van
titel:                             De Psalmen Dauids, in Neder-duytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen, ende de Christelijke Lidekens. Soo de Christelijke Gemeynte binnen Antwerpen ende Brussel (der Confessien van Ausborch toe-ghedaen sijnde) sijn ghebruykende.
adres: T'hantwerpen. By Aernout s'Coninx. Anno. 1583. Met Preuilegie. Men vintse te coope inden roode Leewe inde Camerstraet.
jaar: 1583
druk/uitgave:
Antwerpen: Coninx, Aernout s' (uitgave)
collatie: 16o- (12o?): A-Aa8, Bb4, Cc-Kk8 = 389 [lees: 390] (2); 128 pp.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 226
0 beschreven in de Liederenbank. 226 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: Bakker 2010 / De Bruin & Oosterman 2001, D200 / HM, 45 (Van Haecht 1583)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OK 69-91 (1)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: OK 69-91 (1)
Brussel KB: II 31.725 A1 LP
Gotha FB: Cant. spir. 578
ex./kopie Meertens:
3978 14 Haecht Ps1583 (fotokopie)
3978 MFiche 16e Haecht 3
commentaar: [Cc1r:] Het Tweede deel, In-houdende de Psalmen, Lofsangen, Hymnen ende gheestelijke Lidekens, diemen meest inder Christelijker Ghemeynten ghewoonlijc is te singhen. Wt verscheyden hoochduytsche Sancboecken, inde Nederduytsche Sprake, tot nutticheydt ende voorderinge der Nederduytscher Christelijcker Ghemeynten ouergheset.
Hierachter (met afz. titelp.): Catechismus.

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.