Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Robbertsz VO1592

auteur:
Le Canu Robbertsz., Robbert
titel:                             Onder verbeteringhe. Die verantwoordinghe oft ontschuldinghe van Robbert Robbertsz. op het ghene daar zyn weder partie hem principalijcken op beschuldicht. Ghestelt in een t'samen spreeckinghe tusschen Robbert Robbertsz. en yverich hart
jaar: 1592
druk/uitgave:
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 25
25 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. Prozateksten, gevolgd door een afdeling schriftuurlijke liederen.
gebruikt ex.: Gent UB: Meul. 759
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Gent UB: Meul. 759
ex./kopie Meertens:
3978 FK Canu Robbertsz (fotokopie)
commentaar: f 61r: Hier volghen noch sommige Liedekens, waer in noch sommighe Historien, in vrolijckheyt des Gheestes, met een gheestelijcken sin, Gheestelijck ghesonghen zijn door Robbert Robbertsz. woonende op die Nieuwe-zijs achter Burch-wal, by die Lijn-baen Steegh, inde vergulde Leyster, tot Amsterdam.
Volgens Wulp 726 is dit een druk zonder jaartal; wel beginnen hier de liedekens op f61. Gaat het om dezelfde druk?
; [Brandt, Hist. der reformatie III 836 ev.]; Navorscher III 228, IV 20, V bijblad, XIV en XV].
!= Bibliotheek Thysiana
NB. Op de ttlpag staat een gedichtje dat begint: Ick ben een klarcxken/ In Christus schoolen. Dit lijkt wel bijzonder sterk op het 'Het was een clercxken dat ghinc ter scolen' dat vaak als wijs gebruikt wordt. Toch niet als lied bedoeld, m.i. Zie ook het commentaar bij Canu Robbertz 'Feesten van Israel'.

 
beschreven liederen uit deze bron (25)