Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Stoke RK1591

authors:
Stoke, Melis]
Door enen wiens naeme noch onbekent is
title:                             Hollandtsche Riim-Kroniek Inhoudende de gheschiedenissen der Graven van Hollandt tot het Jaer MCCCV. Door enen wiens naeme noch onbekent is, voor 286. Jaren beschreven. Met een voorrede des Edelen. E. Jonkh. Jan vander Does, Here tot Noordewyck Registermeester van Hollandt. Hier is noch by gevoeght de moort van Graef Floris, ende Gherrit van Velsens wedervaren, zangs gewijs
address: T'AMSTELREDAM, By Barendt Adriaensz. woonende inde Warmoes-straet int Gulden Schryff-boeck. Anno MDXCI
year: 1591
druk/uitgave:
Amsterdam: Adriaensz, Barendt (uitgave)
collation: 2o: 6, A-N4
music: without musical notation
number of songs: 1
1 entered in the Dutch Song Database
type: print. bron met o.m. enkele liederen. Kroniek van de graven van Holland, in rijm.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D433 / Machiels 1979, S607 / MB, 566 / STC Londen, 96 / TB, 2489
copy used: Den Haag KB: 1703 A 5
available: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
copies (22):
Amsterdam KNAW: E 118
Amsterdam UB: 1377 B 22:1
Amsterdam UB: 2323 B 14
Amsterdam UB: 977 A 3, Amsterdam UB: 2323 B 14
Amsterdam UB: OG 77-50
Den Haag KB: 1703 A 5
Den Haag KB: 1703 A 6
Den Haag KB: 392 A 11
Den Haag MMW: 6 B 28
Edinburgh NLS: Hall.295.f.24
Gent UB: BL. 5298
Gouda Stadslibrye
Groningen UB: VB - 21
Göttingen UB
Leeuwarden PB: 1663 G
Leiden UB: 1167 A 23
Leiden UB: 1438 A 14
Londen BM: C.125.e.22 (olim 11555.dd.8)
Maastricht UB: MU HP eVII 15
Middelburg PB: KLUIS 1045 E 1
Parijs BN: M. 1496 (1)
Wernigerode Bibliotheek
copy/repro. Meertens:
3978 FK loslied 16e eeuw 056 (fotokopie)
comment: Na f100 het 'History liedt van Graef Floris ende Geraert van Velsen'. (1 blz)
Er bestaan ook drukken van 1620 en 1699.

 
songs in this source (1)


2 drukken:


Stoke RK1591Hollandtsche Riim-Kroniek [...]Amsterdam / Adriaensz [...] / 15911 books.google.nl
Stoke RK1699HOLLANDSE JAAR-BOEKEN OF [...]Leiden / Vivié, J. de / 16991 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.