Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Bret CS1582

auteur:
Bret, Hans
titel:                             Christelijcke Seyntbrieuen gheschreuen door eenen vromen Christen genaemt Hans Bret/ geuangen wesende binnen Antwerpen omt gelooue en tbeleuen van die leere onses heeren Jesu Christi/ de welcke hy voor dese weerelt met grooter volstandicheyt heeft bekent ende beleden/ waerom hy ooc Anno 1577. in Januario leuendich verbrant en opgeoffert is. Waer by noch gheuoecht is een cort verhael van sijn bekeeringhe leuen/ gheuanckenisse ende opofferinghe/ met eenighe troostelijcke Seyndtbrieuen die door sijn Moeder en eenighe vande gheloofs ghenooten gheschreuen ende aen hem in sijnen banden gesonden sijn/ met eenighe Liedekens die van hem ende andere ghemaeckt zijn [cit]
adres: Ghedruckt int Jaer ons Heeren/ 1582.
jaar: 1582
druk/uitgave:
Antwerpen?] (uitgave)
collatie: 8o
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 3
3 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen. Doopsgezinde martelaarsteksten.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D047
gebruikt ex.: Gent UB: Acc 1360
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 1704 F 26-3
Gent UB: Acc 1360
ex./kopie Meertens:
3978 FK Bret (fotokopie)
commentaar: Een liedeken in brief die begint op f35v.
2 liedekens op f142r-151r.

 
beschreven liederen uit deze bron (3)