Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

NiDB1586

titel:                             Een nieu devoot Boecxkin/ vol schoone gheestelicke Liedekins/ ende Leysenen/ uut diversche plaetsen vergadert ende by een ghevoecht/ met een schoon ende bequame Tafel verciert.
adres: T'Antwerpen. By Guillame van Parijs/ in den gulden Pellicaen/ op de Lombaerde veste. Met Priuilegie.
jaar: [1566-1586?]
druk/uitgave:
Gent: Clerck, Pieter de (druk)
Antwerpen: Parijs, Guillame van, inden gulde pellicaen, op de lombaerde veste (uitgave)
collatie: In 8o. 231 p.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 259
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: De Bruin & Oosterman 2001, D292
gebruikt ex.: Maastricht UB?: (olim Grave Bibliotheek van Mariëndaal)
exemplaren (1):
Maastricht UB: ?(olim Grave Bibliotheek van Mariëndaal)
commentaar: Herdruk van DEPB
Dit boekje is in de literatuur nooit bekend geweest.
Keerzijde ttlpag.: Den Drucker van desen Boeck/ wenscht alle kersten menschen gheluck ende welvaert.
Kopie titelpag. in art. Loosen.
Dezelfde liederen als in druk S. Cock 1539, maar nu zonder muziek en niet genummerd en zonder naam auteurs.
De 2 drukken van G. van Parijs moeten grotendeels overeenkomen.
Datering volgens Loosen: Van Parijs kreeg het octrooi in juni 1566. Hij stierf in 1586, maar ook na zijn dood verschenen er boeken op zijn naam. Loosen vermoedt toch, maar waarom is niet duidelijk, dat het werk vóór 1586 verschenen is.

 


4 drukken:


DEPB1539Een devoot ende profitelijck [...]Antwerpen / Cock, Symon / 1539259
NiDB1576Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / 1576259 books.google.nl
NiDB1586Een nieu devoot Boecxkin/ vol [...]Gent / Clerck, [...] / [1566-1586?]259
Scheurleer 1889Een devoot ende profitelijck [...] 1889DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.