Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

AMinnez1643

title:                             Het Eerste Deel VAN d'Amsteldamsche MINNE-ZUCHJENS, Op verscheyde nieuwe wijsjes, Door Lievende Gheesten uyt ghestroyt
address: t' AMSTELREDAM, Ghedruckt voor Aeltie Verwou, Weduwe van Balthaser van Dorsten, op de Middel-Dam, in 't Schult-Boeck, Anno, 1643.
colophon: t' AMSTERDAM, Gedruckt by Gillis Joosten, woonende op de Heere-graft, inde Oude-Haerlemmer-sluys, 1643.
year: 1643
druk/uitgave:
Amsterdam: Joosten, Gillis [=Gillis Joosten Saeghman [Zaagman]] (druk)
Amsterdam: Verwou (wed. v. B. van Dorsten), Aeltje (uitgave)
collation: 16mo A-O 8 214 (2) pp
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 82
82 entered in the Dutch Song Database, of which 11 with musical notation
type: print. liedboek. Amoureuze liederen.
literature: Versloot 2018
Scheurleer: 2565 (p. 162-2)
copy used: Den Haag KB: 174 J 8
available: scan (gateway.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (2):
Amsterdam UB: lb 131:? [alleen een microfilm?]
Den Haag KB: 174 J 8
copy/repro. Meertens:
3978 14q A Minnezuchtjes (fotokopie)
NVA 23858-23868 [=afschriften]
Meertens Alg. Archief V.A. 264:25 [=fotokopie]
comment: ill. Enige bekende druk.
Voor het Friese lied in deze bundel, zie Versloot 2018.

 
songs in this source (82)