Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

AMinnez1643

titel:                             Het Eerste Deel VAN d'Amsteldamsche MINNE-ZUCHJENS, Op verscheyde nieuwe wijsjes, Door Lievende Gheesten uyt ghestroyt
adres: t' AMSTELREDAM, Ghedruckt voor Aeltie Verwou, Weduwe van Balthaser van Dorsten, op de Middel-Dam, in 't Schult-Boeck, Anno, 1643.
colofon: t' AMSTERDAM, Gedruckt by Gillis Joosten, woonende op de Heere-graft, inde Oude-Haerlemmer-sluys, 1643.
jaar: 1643
druk/uitgave:
Amsterdam: Joosten, Gillis [=Gillis Joosten Saeghman [Zaagman]] (druk)
Amsterdam: Verwou (wed. v. B. van Dorsten), Aeltje (uitgave)
collatie: 16mo A-O 8 214 (2) pp
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 82
82 beschreven in de Liederenbank, waarvan 11 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Amoureuze liederen.
literatuur: Versloot 2018
Scheurleer: 2565 (p. 162-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 174 J 8
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (2):
Amsterdam UB: lb 131:? [alleen een microfilm?]
Den Haag KB: 174 J 8
ex./kopie Meertens:
3978 14q A Minnezuchtjes (fotokopie)
NVA 23858-23868 [=afschriften]
Meertens Alg. Archief V.A. 264:25 [=fotokopie]
commentaar: ill. Enige bekende druk.
Voor het Friese lied in deze bundel, zie Versloot 2018.

 
beschreven liederen uit deze bron (82)