Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Cats KM1634b

auteur:
Cats, Jacob (auteur)
titel:                             Klagende Maeghden en Raet voor deselve Alle Maeghden van Hollandt door de MAECHT van DORDRECHT gunstelyck toe-geeygent
adres: Tot Dordrecht, Ghedruckt in 't Hof, in de Druckerij van de Maeght van Dordrecht, voor Mathijs Havius. Anno. 1633. Met privilegie voor 19 Jaren.
jaar: 1633-1634
druk/uitgave:
Dordrecht: Havius, Mathijs (uitgave)
collatie: 16o oblong A-D8 EA8 FB8 E-2F8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 42
42 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 2483 (p. 157-1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 174 H 2
beschikbaar: scan (search.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: Mini 726 (titelpagina ontbreekt, incompleet)
Den Haag KB: 174 H 2 (typografische titelpagina ontbreekt)
Leiden UB: 1018 H 29
ex./kopie Meertens:
3978 14 CatsKM (fotokopie)
commentaar: Ill.
Volgens de STCN is dit een 'Pirated edition, not printed by H. van Esch' (naar wie 'de Druckerij van de Maeght van Dordrecht' verwijst).
Grijp 2008b is een editie naar Cats' 'Alle de werken' (1712).

 
beschreven liederen uit deze bron (42)


3 drukken:


Cats KM1634aKlagende Maeghden en Raet [...]Dordrecht / Havius, Mathijs / 1633-163442 books.google.nl
Cats KM1634bKlagende Maeghden en Raet [...]Dordrecht / Havius, Mathijs / 1633-163442DBNL.org search.proquest.com
Cats KM1644Klagende Maeghden en Raet [...]Utrecht / Snellaert [...] / 1644-1645 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.