Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Steendam DistelvinkHS1650

author:
Steendam, Jacob (auteur)
title:                             Den Distelvink. Darde Deel: Hemel-sang. Vervattende Aartige, bedenkelijke-Vaarsen, en Liedekens: so, van de Geboorte, Lijden, Sterven, Begraving, Ver-rijsenis, en Hemel-vaard Iesu Christi : als andere Goddelijke Treur, en Vreugde-Lof-Sangen. Op vele Rare, Oude, en nuwe Sang-konstige Tonen.
address: Voor Hendrick Doncker, Boeck-Verkooper in de Nieuwe-brugh-steeg in 't Stuurmans Gereedschap, 1650
colophon: t' Amsterdam Gedruckt by Pieter Dircksz. Boeteman, in de St. Nicolaas-straat. Anno 1650
year: 1650
druk/uitgave:
Amsterdam: Boeteman, Pieter Dircksz (druk)
Amsterdam: Doncker, Hendrick (uitgave)
collation: 4to <***>4 A-2B4 (*)4-*4 143 pp.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 52
52 entered in the Dutch Song Database, of which 2 with musical notation
type: print. liedboek. Verzamelde gedichten en liederen van Jacob Steendam, derde deel.
literature: HM, 160 (Steendam 1650b (onderdeel van)) / Porteman 2008, p. 419
Scheurleer: 2625 (p. 166-2)
copy used: Den Haag KB: 758 B 37
available: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
copies (4):
Amsterdam UB: 2002 C 1[:3]
Den Haag KB: 758 B 37-3
Leiden UB: 1204 B 27
Londen BL: 11555.e.20
copy/repro. Meertens:
3978 14q Distelvink H (fotokopie)
comment: Vroegst bekende druk, of een van de vroegst bekende drukken: HM noemt nog twee edities 1650, 1650a in de KNAW-bibliotheek, 1650c in Groningen UB.
De STCN beschrijft de 3 delen samen.

 
songs in this source (52)