Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

NDHelicon1610

authors:
Mander, Karel van (samensteller)
Roovere, Anthonis de (auteur)
Heere, Lucas de (auteur)
title:                             Den Nederduytschen Helicon Eygentlijck wesende der Maet-dicht beminders Lust-tooneel: Daer vertoont worden (tot vermakelijcke stichtinge) veelderley versamelde/ ende aen een geschakelde soetluydende leersame Ghedichten / in suyver Nederduytsche sprake ghemaeckt / door verschyden Dichtkonst-oeffenaers
address: Ghedruckt tot Alckmaer, by Jacob de Meester, Voor Passchier van Westbuch, Boekvercooper, in den beslaghen Bybel, tot Haerlem. 1610
year: 1610
druk/uitgave:
Alkmaar: Meester, Jacob de (druk)
Haarlem: Wesbusch, Passchier van (uitgave)
collation: 8o A-X8 332 [3] pp
music: without musical notation
number of songs: 32
32 entered in the Dutch Song Database
type: print. bron met o.m. enkele liederen. Verzamelbundel met gedichten, liederen en rederijkersspelen, die middels een vertelling in proza met elkaar verbonden zijn. Samengesteld door Karel van Mander en na diens dood door Jacob van der Schuere (die ook het verbindende prozaverhaal schreef). Bevat werk van verschillende (Zuid-)Nederlandse lieddichters als Celosse, Heinsius, Ketel en Van Mander, maar ook vertalingen van buitenlandse dichters als Petrarca, Marot, Ronsard.
literature: Thijs 2004b
Scheurleer: 2249 (p. p140-1)
copy used: Den Haag KB: 5 C 4
available: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (14):
Alkmaar RA: I C 25
Amsterdam UB: 2341 G 4
Amsterdam UB: UB 296 G 20
Amsterdam VUB: XH.05528
Columbia UL: 839.311 N284
Den Haag KB: 5 C 4
Den Haag KB: 841 E 28
Gent UB: BIB.ACC.005331
Gent UB: BIB.BL.003535
Gent UB: BIB.HER.000132
Haarlem NHA Oude Boekerij: 83 E 2
Leiden UB: 1196 E 37
Londen BL: C.125.cc.21
Utrecht UB: Moltzer: 6 D 17
copy/repro. Meertens:
3978 14q Helicon (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:47 [=fotokopie]
comment: Bevat een lijst van anagrammen van de dichters met hun namen erbij. Opgedragen aan Simon Stevin van Brugge. Vroegst bekende druk.

 
songs in this source (32)